Faheem Mitha

Långvarig Debiananvändare (sedan 2001). Filosofie Doktor i Statistik från Univerity of North Carolina. Omfattande kunskap i fri mjukvara och öppen källkod, speciellt rörande vetenskaplig mjukvara. Specialist inom beräkningsvetenskap. Bra på problemlösning.

Se även min sida på unix.stackexchange - http://unix.stackexchange.com/users/4671/faheem-mitha.

Du kan även googla mig.