Guru-host

Jag är specialiserad i design och implementation av infrastruktur - nätverk, servrar och mjukvara. Jag en bredd av erfarenhet då jag har arbetat i positioner från nätverk och systemarkitektur för en internationell internetleverantör genom design av webbaserade applikationer och databasdesign till systemadministration. Jag har varit chefssystemadministratör för Guru-host de senaste 16 åren.