Helio Loureiro

Tekniker med kunskaprer främst inom telekom-området, inkluderande VoIP PBXer, feltoleranta system och Debianroutrar (quagga).