Linux Information Systems AG

Linux Information Systems AG är specialiserade att arbeta med små och medelstora företag så väl som myndigheter. Dess fokus är IT-organisation för office och backoffice.

Efter ett tidigare konsultningssteg så hjälper vi huvudsakligen med en partiell eller fullständig migration av deras IT till Linux och öppen källkod. Vårat mål är att integrera de olika världarna av heterogena miljöer, både tekniskt och affärsmässigt.

Nedan hittar du några typiska områden där vi har samlat överlägsen kompetens.