Ozgur Yazilim AS

Ozgur Yazilim AS skapar produkter och lösningar genom att utveckla fri mjukvara, genom att välja och integrera fri mjukvara av högsta kvalitet, och genom att tillhandahålla hosting och support.