Ozono Multimedia s.l.l.

Specialister på GNU/Linux-system, Python och Avancerade Multimediaapplikationer (mobil, TV, Internet). Expert på forsknings- och utvecklingsprojekt.