Philip Hands

Hands.com Ltd har tillhandahållit stöd och konsultning relaterat till fri mjukvara i allmänhet och Debian GNU/Linux i synnerhet sedan 1993. Det ägs och drivs av Philip Hands, som har varit Debianutvecklare sedan 1996, och har en bredd av kunskap inom fri mjukvara, med speciell specialisering vid kommunikation och sammankoppling av system, och har varit Debianunderhållare av paket som ssh, rsync, ppp och mgetty, och en medlem av gruppen Debians systemadministratörer. Servern som driver ftp.uk.debian.org ägs och drivs av hands.com Ltd, och Philip Hands har varit inblandad i organisationen av DebConf-konferensen varje år sedan 2007, lika väl som han lika ofta har sponsrat konferensen.