ScratchSpace Inc.

ScratchSpace Inc. är en tillhandahållare av drifttjänster som specialiserat sig på Linux och öppen källkod. Vi designar, bygger, övervakar och underhåller publika och privata molninfrastruktur. Vi tillhandahåller tjänster för en bredd av kundtyper, inklusive mjukvaruutvecklingsföretag, tillhandahållare av SaaS och nystartade teknikföretag.