David Goodenough & Associates Limited (DGA)

Ytterligare information: DGA specialiserar sig på konnektivitet och har beskrivits som "tillverkare av tekniskt klister". Vi har erfarenheter av företagssystem och har i stor utsträckning jobbat med Lotus Domino, Websphere och Tomcatwebbservrar och Javaprogrammering. Vi arbetar även med företags-e-postsystem, bygga broar mellan existerande och SMTP-system och migreringar.