Stin Priza Tech Collective

Stin Priza är ett kollektiv av teknikarbetare som huvudsakligen fokuserar på: Fri Mjukvara, Återanvändning-recycling, Öppna standarder, Yttrandefrihet, Privatliv online, Social förändring.