Welters Datentechnik

Debian Linux som M$-ersättning. Exim, Sendmail, Samba, DHCP, Bind, MySQL-installationer och operation, små till mellanstora nätverk, hosting och support.