Debian-derivativer

Der er et antal distributioner baseret på Debian. Nogle personer kan have interesse i at kigge på disse distributioner, ud over de officielle Debian-udgivelser.

Et Debian-derivativ er en distribution, som er baseret på arbejde udført af Debian, men med sin egen identitet, målsætninger og målgruppe, og er oprettet uafhængigt af Debian. Derivativer ændrer Debian, for at opfylde de målsætninger, de har opsat.

Debian hilser organisationer, som ønsker at udvikle nye distributioner baseret på Debian, velkommen, og opmuntrer dertil. I ånden af Debians sociale kontrakt, håber vi at derivativer vil bidrage med deres arbejde til Debian og opstrømsprojekter, så alle kan drage nytte af deres forbedringer.

Hvilke derivativer er tilgængelige?

Vi fremhæver følgende Debian-derivativer:

Desuden opremses distributioner baseret på Debian, på Debians derivativcensus, foruden andre steder.

Hvorfor anvende et derivativ i stedet for Debian?

Hvis man har et særligt behov, der dækkes bedre af et derivativ, kan man foretrække at anvende det i stedet for Debian.

Hvis man er en del af et specifikt fællesskab eller persongruppe, og der er et derivativ rettet mod den persongruppe, kan man foretrække at anvende det i stedet for Debian.

Hvorfor er Debian interesseret i derivativer?

Derivativer bringer Debian til et stort antal personer, med bredere erfaringer og krav, end den målgruppe vi i øjeblikket når ud til. Ved at etablere relationer til derivativer, og integrere oplysninger om dem i Debians infrastruktur, samt tilbageføre deres ændringer til Debian, kan vi dele vores erfaringer med vores derivativer, udvide vores forståelse af vores derivativer og deres målgrupper, potentielt udvide Debian-fællesskabet, forbedre Debian for vores eksisterende målgruppe og gøre Debian egnet til en bredere målgruppe.

Hvilke derivativer fremhæver Debian?

De ovenfor fremhævede derivativer opfylder de fleste af følgende kriterier:

Hvorfor tage udgangspunkt i Debian?

Det kan være hurtigere, at ændre en eksisterende distribution som Debian, frem for at begynde helt forfra, da et pakningsformat, arkiver, grundlæggende pakker, med videre, allerede er specificeret og anvendeligt. Megen software er pakket, så der er ikke behov for at bruge tid på at pakke de fleste ting. Dermed kan derivativer fokusere på deres specifikke målgruppes behov.

Debian sikrer, at alt vi distribuerer frit kan ændres og videredistribueres af derivativer til deres målgrupper. Det gør vi ved at kontroller licenserne til den software, vi distribuerer, mod Debians fri software-retningslinjer (DFSG).

Debian har en række forskellige udgivelsescyklusser, som er tilgængelige for derivativer til at basere deres distribution på. Dermed kan derivativer afprøve eksperimentel software, bevæge sig virkelig hurtigt, opdatere ofte med kvalitetssikring, have et solidt grundlag for deres arbejde, anvende nyere software oven på et solidt grundlæg, drage nytte af sikkerhedsunderstøttelse og udvide denne understøttelse.

Debian understøtter en række forskellige arkitekturer; bidragsydere opfordres til at arbejde på metoder til automatisk oprettelse af nye arktekturer til nye processortyper. Dermed kan derivativer anvende den hardware, de foretrækker, eller understøtte nye processordesign.

Debian-fællesskabet og personer fra eksisterende derivativer, er tilgængelige og villige til at hjælpe og vejlede nye distributioner i deres arbejde.

Derivativer oprettes af flere grunde, så som oversættelse til nye sprog, understøttelse af særlig hardware, forskellige installeringsmekanismer eller understøttelse af et bestemt fællesskab eller persongruppe.

Hvordan baserer man sig på Debian?

Derivativer kan anvende dele af Debians infrastruktur, hvis det er nødvendigt (eksempelvis arkiv). Derivativer bør ændre referencer til Debian (eksempelvis logo, navn, mv.) og til Debian-tjenester (eksempelvis hjemmesiden og fejlsporingssystemet).

Hvis målet er at definere et antal pakker til installering, kan oprettelse af en Debian-blend være en interessant måde, at gøre det indenfor Debian.

Detaljeret udviklingsinformation er tilgængelig i retningslinjerne, og vejledning er tilgængelig fra forkontoret.