Derivaten van Debian

Een aantal distributies zijn op Debian gebaseerd. Misschien willen sommige mensen deze distributies eens bekijken ter aanvulling op de officiële releases van Debian.

Een derivaat van Debian is een distributie die gebaseerd is op het in Debian geleverde werk, maar een eigen identiteit, eigen doelstellingen en een eigen publiek heeft en die gecreëerd wordt door een entiteit die onafhankelijk is van Debian. Derivaten passen Debian aan om de door henzelf gestelde doelen te bereiken.

Debian verwelkomt organisaties die een nieuwe, op Debian gebaseerde distributie willen ontwikkelen en moedigt hen daarin aan. In de geest van het sociaal contract van Debian, hopen we dat derivaten met hun werk zullen bijdragen aan Debian en aan de bovenstroomse projecten, zodat iedereen van hun verbeteringen kan genieten.

Welke derivaten zijn er?

We willen graag de volgende derivaten van Debian belichten:

Daarnaast worden op Debian gebaseerde distributies vermeld in de telling van Debian derivaten en op andere plaatsen.

Waarom een derivaat gebruiken in plaats van Debian?

Indien u een specifieke behoefte heeft, waaraan beter beantwoord wordt door een derivaat, gebruikt u die misschien liever in plaats van Debian.

Indien u behoort tot een specifieke gemeenschap of groep mensen en er voor die groep een derivaat bestaat, gebruikt u die misschien liever in plaats van Debian.

Waarom is Debian in derivaten geïnteresseerd?

Derivaten brengen Debian tot bij een groter aantal mensen met meer uiteenlopende ervaringen en andere eisen dan het publiek dat wijzelf momenteel bereiken. Door relaties aan te gaan met derivaten, informatie over hen in de infrastructuur van Debian op te nemen en door aanpassingen die zij maakten, terug in Debian te integreren, delen wij onze ervaringen met onze derivaten, vergroten we ons inzicht in onze derivaten en hun doelpubliek, verruimen we misschien de Debian gemeenschap en maken we Debian geschikt voor een diverser publiek.

Welke derivaten stelt Debian in het licht?

De hierboven belichte derivaten beantwoorden alle aan de meeste van de volgende criteria:

Waarom een Debian derivaat maken?

Het gaat sneller om een bestaande distributie aan te passen dan helemaal van nul te beginnen, aangezien verpakkingsformaat, basispakketten en andere zaken gedefinieerd en bruikbaar zijn. Een heleboel software is reeds verpakt, waardoor het niet nodig is om tijd te besteden aan het verpakken van de meeste dingen. Dit stelt derivaten in staat te focussen op de behoeften van een specifiek doelpubliek.

Debian garandeert dat wat we distribueren door derivaten vrij mag aangepast worden en verder verspreid naar hun doelpubliek. We doen dit door de licenties te controleren van de software die we verspreiden en deze te toetsen aan de Debian Free Software Guidelines (DFSG), de richtlijnen van Debian inzake vrije software.

In Debian vinden derivaten een aantal verschillende release-cycli, waarop zij hun distributie kunnen baseren. Dit geeft derivaten de mogelijkheid om experimentele software uit te proberen, om echt snel te gaan in hun ontwikkeling, vaak te updaten met een kwaliteitsgarantie, een solide basis voor hun werk te hebben, recentere software bovenop een solide basis te gebruiken, te genieten van veiligheidsondersteuning en deze ondersteuning te verlengen.

Debian ondersteunt een aantal verschillende architecturen en medewerkers werken aan methodes om er automatisch nieuwe te creëren voor nieuwe processortypes. Dit stelt derivaten in staat de hardware van hun keuze te gebruiken of nieuwe processorontwerpen te ondersteunen.

De Debian-gemeenschap en mensen uit bestaande derivaten staan ter beschikking en zijn bereid om nieuwe distributies bij hun werk te helpen met richtlijnen.

Derivaten worden voor een aantal redenen gemaakt, zoals vertaling naar nieuwe talen, ondersteuning voor specifieke hardware, andere installatiemechanismes of het ondersteunen van een specifieke gemeenschap of groep mensen.

Hoe maakt men een derivaat van Debian?

Derivaten kunnen zo nodig delen van de infrastructuur (zoals pakketbronnen) van translation to new languagesDebian gebruiken. Derivaten moeten verwijzingen naar Debian (zoals het logo, de naam, enz.) en naar diensten van Debian (zoals de website en het BTS) aanpassen.

Indien het doel erin bestaat een set te installeren pakketten te definiëren, dan zou het creëren van een Debian blend, een doelgroepspecifieke uitgave binnen Debian een interessante piste kunnen zijn.

Gedetailleerde ontwikkelingsinformatie is te vinden in de richtlijnen en begeleiding kan men bekomen bij de onthaaldienst.