Debianderivat

Det finns ett antal distributioner som är baserade på Debian. Vissa kan vilja ta en titt på dessa distributioner utöver de officiella Debianutgåvorna.

Ett Debianderivat är en distribution som baseras på arbetet som är utfört i Debian men som har sin egen identitet, sina egna mål och målgrupp och skapas av en grupp som är oberoende av Debian. Derivat modifierar Debian till att uppfylla de mål som de har satt för sig och sin grupp.

Debian välkomnar och uppmuntrar organisationer som vill utveckla nya distributioner baserade på Debian. I andan av Debians sociala kontrakt hoppas vi att derivat kommer att bidra sitt arbete till Debian och uppströmsprojekt, så att alla kan dra nytta av deras förbättringar.

Vilka derivat finns tillgängliga?

Vi skulle vilja framhäva följande Debianderivat:

Utöver detta finns det ett antal distributioner som baseras på Debian listade i Debian derivatives census så väl som på andra platser.

Varför använda ett derivat istället för Debian?

Om du har ett specifikt behov som tillfredsställs bättre av ett derivat så kan du föredra att använda detta istället för Debian.

Om du är en del av en specifik målgrupp eller grupp av folk och det finns ett derivat för denna grupp kan du föredra att använda den framför Debian.

Varför är Debian intresserad av derivat?

Derivat ger Debian en större mängd personer med varierade erfarenheter och krav än målgruppen som vi når för närvarande. Genom att utveckla förhållanden med derivat, genom att integrera information om dem i Debianinfrastruktur och sammanfoga förändringar som de har gjort tillbaks in i Debian, så delar vi vår erfarenhet med våra derivat, expanderar vårat förstående om våra derivat och deras målgrupper, vilket potentiellt kan expandera Debiangemenskapen, förbättra Debian för våran existerande publik och gör Debian lämplig för en mer mångsidig målgrupp.

Vilka derivat kommer Debian att framhäva?

Derivaten framhävda ovan har var och en uppfyllt de flesta av dessa kriterier:

Varför derivera från Debian?

Det kan vara snabbare att modifiera en existerande distribution som Debian än att börja från början, eftersom paketformat, förråd, grundpaket och andra saker redan är specificerade och användbara. En mängd paket är redan paketerade så det finns inget behov att spendera tid med att paketera det mesta. Detta tillåter derivat att fokusera på behoven hos en specifik målgrupp.

Debian säkerställer att det vi distribuerar är fritt för derivat att modifiera och återdistribuera till deras målgrupp. Vi gör detta genom att kontrollera licenserna i mjukvara vi distribuerar mot Debians riktlinjer för fri mjukvara (Debian Free Software Guidelines - DFSG).

Debian har ett antal olika utgåvecykler tillgängliga för derivat att basera sin distribution på. Detta tillåter derivat att testa experimentell mjukvara, förändras snabbt, uppdatera ofta med kvalitetssäkring, ha en solid grund för deras arbete, använda nyare mjukvara på en solid grund, dra nytta av säkerhetsstöd och utöka detta stöd.

Debian stödjer ett antal olika arkitekturer och bidragslämnare jobbar på metoder för att automatiskt skapa nya för nya processortyper. Detta tillåter derivat att använda den hårdvara de vill eller att stödja nya processordesigner.

Debiangemenskapen och folk från existerande derivat finns tillgängliga och villiga att hjälpa nya distributioner med deras arbete.

Derivat skapas av en mängd olika anledningar, som översättning till nya språk, stöd för specifik hårdvara, olika installationsmekanismer eller stöd av en speciell gemenskap eller grupp av människor.

Hur deriverar man från Debian?

Derivat kan använda delar av Debians infrastruktur om det behövs (så som förråd). Derivat bör ändra referenser till Debian (så som loggan, namnet, osv.) och till Debiantjänster (så som webbplatsen och felrapporteringssystemet - BTS).

Om målet är att definiera en uppsättning paket att installera, så kan skapandet av en Debian blend vara ett intressant sätt att göra detta inom Debian.

Detaljerad utvecklarinformation finns tillgänglig i riktlinjerna och vägledning finns tillgänglig från Derivatreceptionen.