Debian-Accessibility

Projektbeskrivning

Debian-Accessibility (Debian-Tillgänglighet) är ett internt projekt till för att utveckla Debian till ett operativsystem som är speciellt väl lämpat för att möta kraven från personer med funktionshinder. Målet med Debian-Accessibility är ett helt tillgängligt system som ger användare med funktionshinder största möjliga frihet, helt byggt på fri programvara.

Vi ser framför oss att Debian-Accessibility kommer göra existerande paket mer värda genom att tillhandahålla patchar för att rätta problem som är väldigt specifika för vissa användargrupper, eller utföra tillgänglighetsvalideringstest och tillhandahålla förslag till ändringar baserat på resultaten.

Sändlista

Sändlistan Debian-Accessibility är den knutpunkten för kommunikation inom Debian-Accessibility. Den tjänar som ett forum för potentiella, såväl som nuvarande, användare av Debiansystemet som har speciella behov. Dessutom används den för att samordna arbetet på de olika områdena inom tillgänglighet. Du kan prenumerera på och avbeställa listan genom att använda listans webbsida och även läsa listarkiven.

Relevant programvara

Det första försöket att kategorisera programvara kanske inte är det bästa. Sänd alla förslag till förbättringar till sändlistan eller till Samuel Thibault.

Projektets mål

Hjälpa till