d-i-debcamp på Oldenburg Linuxutvecklarkonferens

30 september 2003

Fler än tio debian-installerutvecklare möttes under fyra dagar i Oldenburg och arbetade ganska framgångsrikt på det nya installationsprogrammet, vilket var väldigt tydligt på flodvägen med cvs-meddelanden. Som en följd är PowerPC-stödet i debian-installer nästan bättre än i386 nu. En hel del arbete har lagts ned på allmänna problem med användargränssnittet. Många problem har lösts eller arbetas på. Detaljer.