Noticias de 2003 del instalador de Debian

[21 de dic de 2003] String freeze and CVS move
[12 de dic de 2003] Status after recent Debian compromise
[9 de nov de 2003] Debian-Installer beta 1 released
[30 de sep de 2003] d-i debcamp at Oldenburg Linux Developer's conference