Debian-Installer-nyheter från 2003

[2003-12-21] Strängfrysning och CVS-flytt
[2003-12-12] Status efter intrånget på Debians servrar nyligen
[2003-11-09] Debian-Installer beta 1 släppt
[2003-09-30] d-i-debcamp på Oldenburg Linuxutvecklarkonferens