Arkiv flyttat till Subversion

21 mars 2004

Debian-Installers källkodsarkiv har flyttats från cvs till Subversion. Det gamla cvs-arkivet är öppet för läsning; alla de som haft skrivbehörighet bör ha fått tillgång till Subversionarkivet. Se subversionsidan för detaljer. Subversionboken är den bästa dokumentationen för Subversionnybörjare.