Forberedelser til udgivelseskandidat 3 ødelægger nogle rc2-aftryk

1. marts 2005

De sidste forberedelser er begyndt på udgivelseskandidat 3. Nogle af ændringerne af Debians arkiv kan ødelægge installeringsmedierne fra udgivelseskandidat 2. Vi håber at rc3 snart mulig bliver færdig og dermed løse problemet.

Det er mest sandsynligt at visitkort-cd- og netboot-aftrykkene går i stykker. Netværksinstalleringer fra rc2-disketter vil heller ikke fungere. Netinst-cd-aftryk og komplette cd-aftryk, samt start fra USB eller diskette til installering af disse cd-aftryk, vil under alle omstændigheder stadig fungere. Denne side vil blive opdateret hvis rc3-forberedelserne viser sig at have ødelagt andre installeringsaftryk.

I mellemtiden, hvis du har behov for at anvende en af disse installeringsmetoder, brug de dagligt opbyggede aftryk. Det vil også hjælpe os med præ-udgivelsestesten af rc3, så indsend rapporter!