Förberedelser för utgivningskandidat 3 gör att vissa rc2-avbildningar slutar fungera

1 mars 2005

De slutliga förberedelserna för utgivningskandidat 3 har inletts. Några av ändringarna i Debianarkivet kan göra att installationsmedia från utgivningskandidat 2 slutar fungera. Vi hoppas få ut rc3 så fort som möjligt för att rätta detta.

Det som är mest troligt att sluta fungera är visitkorts-cd- och nätstartsavbildningarna. Nätverksinstallationer från rc2-disketter kommer sluta fungera. Nätinstallations-cd- och de kompletta cd-avbildningarna, samt att starta från USB eller diskett för att installera dessa cd-avbildningar, kommer fortsätta att fungera oavsett. Denna sida kommer uppdateras om rc3-förberedelserna visar sig få andra installationsavbildningar att sluta att fungera.

Under tiden kan du använda de dagliga avbildningarna om du behöver använda dessa installationsmetoder. Genom att göra det hjälper du oss även med att förhandstesta rc3, så sänd in installationsrapporter!