Noticias de 2007 del instalador de Debian

[21 de jul de 2007] Support for sparc32 dropped
[20 de jul de 2007] Experimental support for Serial ATA RAID
[19 de mar de 2007] Debian Installer etch RC2
[10 de feb de 2007] Key expiry breaks most etch RC1 images