Debian-Installer-nyheter från 2007

[2007-07-21] sparc32 stöds inte längre
[2007-07-20] Experimental support for Serial ATA RAID
[2007-03-19] Debian Installer etch RC2
[2007-02-10] Key expiry breaks most etch RC1 images