Debian-Installer-nyheter från 2012

[2012-11-22] Debian Installer 7.0 Beta4 release
[2012-10-18] Debian Installer 7.0 Beta3 release
[2012-09-09] Debian Installer 7.0 Beta2 release
[2012-08-04] Debian Installer 7.0 Beta1 release
[2012-05-13] Debian Installer 7.0 Alpha1 release