Debian-Installer errata

Kända problem i Bookworm RC 4

Detta är en lista på kända problem i utgåvan Bookworm RC 4 av Debian Installer. Om du inte ser ditt problem i listan här, vänligen sänd in en installationsrapport som beskriver problemet.

Tema som används i installeraren
Det finns inget Bookwork-utseende ännu, och installeraren använder fortfarande utseendet från Bullseye.
Status: Fullständigt rättat i Bookworm RC 1.
Fastprogramvara (firmware) krävs för vissa ljudkort
Det verkar finnas ett antal ljudkort som kräver att en fastprogramvara (firmware) laddas för att leverera ljud #992699).
Status: Rättat i Bookworm Alpha 1.
Krypterad LVM kan misslyckas på system med lite minne
Det är möjligt att system med lite minne (exempelvis 1 GB) råkar ut för misslyckande att sätta upp krypterad LVM: cryptsetup kan trigga out-of-memory-dödaren vid formattering av LUKS-partitionen (#1028250, cryptsetup uppströms).
Status: Rättat i Bookworm RC 2.
Trasig “Guidad - använd hela disken och ställ in LVM”-partitionering i UEFI-läge
Användning av denna typ av guidad partitionering resulterar i en "Tvinga UEFI-installation?"-prompt (även om det inte finns andra operativsystem), med standardalternativet "Nej" (#1033913). Att välja standardalternativet är mycket troligt att resultera i ett icke-startbart system om Secure Boot är aktiverat. Att växla till "Ja" bör undvika detta problem.
Status: Rättat i Bookworm RC 2.