Αποθετήριο Subversion του Εγκαταστάτη του Debian

Η πληροφορία που βρισκόταν παλιότερα εδώ έχει μετακινηθεί στο wiki του Debian: αποκτήστε τον πηγαίο κώδικα του Εγκαταστάτη του Debian, πληροφορίες για γενική συνεισφορά, και χτίστε τον εγκαταστάτη οι ίδιοι/ες.