Het project Debian Jr.

Debian voor kinderen

Dit is een zogenaamde Debian Pure Blend (Blend in het kort), d.w.z. een doelgroepspecifieke uitgave van Debian. Onze doelstelling is om van Debian een besturingssysteem te maken dat kinderen van alle leeftijden graag gebruiken. In eerste instantie zullen wij ons richten op de productie van iets voor kinderen tot 8 jaar. Zodra we dit hebben bereikt, is onze volgende doelgroep 7 tot 12 jaar. Tegen de tijd dat kinderen hun tienerjaren bereiken, zouden ze vertrouwd moeten zijn met het gebruik van Debian zonder speciale aanpassingen.

E-maillijst

Debian heeft een e-maillijst opgezet voor deze groep. U kunt zich erop abonneren of de e-mailarchieven lezen.

Chat

We hebben een realtime discussiekanaal, #debian-jr op irc.debian.org en een XMPP-chat voor meerdere gebruikers debian-jr@conference.debian.org.

Nieuws

We hebben een Teamblog voor projectnieuws en updates.

Gemeenschapssite

We hebben een Debian Jr. gemeenschapssite waar ontwikkelaars en gebruikers worden aangemoedigd om bij te dragen aan het project Debian Jr.

Wat kan ik doen om te helpen?

We zouden graag willen horen wat u denkt dat Debian Jr. zou kunnen doen, vooral als u zou willen helpen om dit te realiseren.

Installatie

Het pakket junior-doc bevat de beknopte handleiding.

Pakketten in Debian Jr.

Debian Pure Blends maakt een overzicht van de pakketten die interessant zijn voor de doelgroep.

Doelstellingen van Debian Jr.

Debian aantrekkelijk maken voor kinderen

Het primaire doel van het Debian Jr.-project is om van Debian een besturingssysteem te maken dat onze kinderen willen gebruiken. Dit houdt een zekere gevoeligheid in voor de behoeften van kinderen zoals die door de kinderen zelf worden uitgedrukt. Als ouders, ontwikkelaars, oudere broers en zussen en systeembeheerders moeten we onze oren en ogen openhouden en ontdekken wat het is dat computers aantrekkelijk maakt voor kinderen. Zonder deze focus kunnen we gemakkelijk afglijden naar abstracte doelen zoals "gebruiksvriendelijkheid", "eenvoud", "weinig onderhoud" of "robuustheid" die, hoewel ze zeker prijzenswaardig zijn voor Debian als geheel, te breed zijn om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften en wensen van kinderen.

Toepassingen

Natuurlijk hebben kinderen andere behoeften en wensen dan volwassenen wat betreft de toepassingen die zij willen gebruiken. Sommige daarvan zijn spelletjes, terwijl andere tekstverwerkers, teksteditors, "verf"programma's en dergelijke zullen zijn. Het doel is om de beste toepassingen te identificeren die binnen Debian beschikbaar zijn en geschikt zijn voor kinderen, dat aantal aan te vullen met toepassingen die nog niet in Debian beschikbaar zijn, en ervoor te zorgen dat de gekozen toepassingen goed onderhouden worden. Eén implementatiedoel is het aanbieden van metapakketten om het installeren van groepen "kindvriendelijke" toepassingen gemakkelijker te maken voor de systeembeheerder. Een ander is het verbeteren van onze pakketten op een manier die er vooral toe doet voor kinderen, wat zo eenvoudig kan zijn als het opvullen van gaten in de documentatie, of complexer kan zijn, waarbij we samenwerken met de bovenstroomse auteurs.

Kindveilig maken en accountbeheer

Het is niet de bedoeling om per se strenge beveiligingsmaatregelen te nemen. Dat valt buiten ons mandaat. Het doel is eenvoudigweg om systeembeheerders documentatie en hulpmiddelen te bieden om hun systemen zo in te stellen dat hun van nature nieuwsgierige kinderen-gebruikers hun accounts niet "onklaar maken", niet alle systeembronnen opslokken, of andere dingen doen die een voortdurend ingrijpen van de systeembeheerder vereisen. Dit is meer een probleem bij kinderen dan bij volwassenen, omdat zij de neiging hebben om het systeem te verkennen en opzettelijk tot het uiterste te drijven om te zien wat er gebeurt. De rotzooi die daarbij ontstaat kan zowel amusant als frustrerend zijn. Deze doelstelling gaat over het bewaren van je mentale gezondheid (en gevoel voor humor) als systeembeheerder van een kind.

De computer leren gebruiken

De doelstelling "kindveiligheid" moet worden afgewogen tegen de doelstelling dat het kinderen toegestaan is om dingen uit te proberen (en ja, onklaar te maken) en oplossingen voor hun problemen te zoeken. Het leren gebruiken van het toetsenbord, de grafische gebruikersinterface, de shell en computertalen zijn allemaal dingen waarbij zowel ouders als kinderen wat tips kunnen gebruiken om hen in de goede richting op weg te helpen.

Gebruikersinterface

Zowel grafische gebruikersinterfaces als op tekst gebaseerde interfaces die goed werken voor en aantrekkelijk zijn voor kinderen ontdekken en implementeren. Het idee is niet om de gebruikersinterface opnieuw uit te vinden, maar om waarde toe te voegen aan bestaande hulpmiddelen en pakketten (vensterbeheerders, menusysteem, enzovoort) door enkele handige voorgeselecteerde configuraties aan te bieden die volgens ons het beste werken voor kinderen.

Begeleiding van het gezin

Ouders (en in sommige gevallen oudere broers en zussen) de hulpmiddelen geven om hun kinderen (of broers en zussen) te helpen de computer te leren kennen, om redelijke grenzen te stellen aan de toegang ertoe, en hen te begeleiden naar een onafhankelijk gebruik van de computer naarmate ze ouder worden. Veel ouders zullen zich bijvoorbeeld zorgen maken over het reguleren van het internetgebruik om hun kinderen te beschermen totdat zij een geschikte leeftijd hebben bereikt om met voor volwassenen bedoelde inhoud om te gaan. Het belangrijkste om te onthouden is dat het de ouders zijn die zullen kiezen voor wat volgens hen het beste is voor hun kinderen. De Debian Jr.-groep maakt deze inschatting niet, maar is er om de hulpmiddelen en documentatie te bieden om de ouders te helpen bij deze beslissingen. Dat gezegd zijnde, denk ik dat dit doel meer gericht moet zijn op het aspect "begeleiding" dan op beperking, aangezien het eerste een positieve activiteit is en het tweede negatief.

Systeem voor kinderen

Hoewel ons eerste doel als systeembeheerders voor kinderen waarschijnlijk zal zijn om de kinderen accounts op onze eigen systemen te geven en deze te voorzien van toepassingen die ze leuk vinden, komt er een tijd dat we overwegen om ze hun eigen systeem te geven. De meest ambitieuze verwezenlijking van deze doelstelling zou een Debian software-equivalent kunnen zijn van de "speelgoed"computers die momenteel op de markt zijn: felgekleurde, met stickers beklede systemen waarop vooraf software is geladen die aantrekkelijk is voor kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat dit nog steeds een Debian-systeem zou zijn, niet een of andere afsplitsing van de Debian-distributie. Via het Debian pakketbeheersysteem (via metapakketten, bijvoorbeeld) is dit een perfect haalbaar doel en er zou in de ontwikkeling geen afsplitsing nodig moeten zijn om een speciale Debian "kindereditie" te produceren.

Internationalisering

Engels mag dan wel de "universele" taal zijn, maar niet alle kinderen spreken het als hun moedertaal. En hoewel internationalisering een doel van Debian zelf zou moeten zijn, worden taalproblemen versterkt wanneer men met kinderen te maken heeft. Kinderen zullen Debian niet willen gebruiken als er geen ondersteuning voor hun taal is, en zullen het prettiger vinden om andere besturingssystemen te gebruiken waar de taalondersteuning beter is. Hier moeten we dus wel rekening mee houden.