Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Projekt Debian Live

Projekt Debian Live buduje platformu na zostavovanie tzv. živých (live) systémov založených na Debiane a tiež samotné oficiálne obrazy Debian Live.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach wiki projektu Debian Live .

Kontakt na tím

Tím Debian Live môžete kontaktovať jedným z nasledovných spôsobov: