Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Debian Med

Beskrivelse af projektet

Debian Med er en del af Debian Pure Blend med det formål at gøre Debian til et styresystem der egner sig specielt godt til opgaver som læger og folk inden for medicinsk praksis og biomedicinsk forskning har. Målet med Debian Med er at udvikle et komplet frit og åbent system til alle tænkelige opgaver inden for sundhedsvæsenet. For at nå det mål, integrerer Debian Med relaterede fri og open source-software til medicinsk billedbehandling, bioinformatik, it-infrastruktur til praksiser og andet i Debians styresystem.

Debian Med indeholder et antal såkaldte meta-pakker, der definerer afhængigheder til andre Debian-pakker, og på den måde forbereder hele systemet til løsning af bestemte opgaver. Den bedste oversigt over Debian Med findes på opgavesiden.

For en mere udførlig beskrivelse, er der flere foredrag om Debian Med og Debian Pure Blends generelt, der er tilgængelige som plancher, delvist med videooptagelser.

Kontakt og udvikleroplysninger

Postlisten Debian Med er det centrale kommunikationssted vedrørende Debian Med. Den er forum for potentielle, såvel som aktive, brugere af Debian-systemet, der ønsker at anvende deres computere til medicinske opgaver. Desuden anvendes listen til at koordinere udviklingsarbejdet i forbindelse med forskellige medicinske emner. Du kan tegne og ophæve abonnement på listen via listens webside. På samme side befinder listens arkiv sig.

Vigtige steder at indhente udvikleroplysninger:

  1. Wikisiden
  2. Blends-side
  3. Debian Med-policy, der forklarer holdets pakningsregl
  4. Git-arkiver indeholdende Debian Med-pakker på Salsa

Medtagne softwareprojekter

Debian Pure Blends-systemet leverer en automatisk genereret liste over alle medtagne programmer i et Blend. Se Debian Meds såkaldte opgavesider for at læse om alle de programmer og projekter, der er på vores Debian-optagelsesliste.

Projektets mål

Hvordan kan jeg hjælpe til?

Der er en wikiside indeholdende en liste over ting, der kan gøres for at hjælpe projektet.

Marketing og markedsføring

Så snart projektet kan vise resultater, og endda i projekets indledende faser, er der fra overalt i verden interesse for projektet. Vi skal derfor samarbejde med press@debian.org, for gøre opmærksom på projektets eksistens. Til det formål vil vi lave en samling af præsentationer af Debian Med.

Links

Bemærk at disse sider er oversat af en person, der ikke er kyndig i medicinske begreber. Efter bedste evne er de forskellige begreber forsøgt oversat, men finder du fejl eller misforståelser, bedes du rette henvendelse til oversætteren (se kontaktoplysningerne nederst på siderne).