Debian Med

Beschrijving van het project

Debian Med is een "Debian Pure Blend" (doelgroepspecifieke uitgave van Debian) dat tot doel heeft Debian te ontwikkelen tot een besturingssysteem dat bijzonder goed aangepast is aan de vereisten van de medische praktijk en van het biomedisch onderzoek. Debian Med wil een volledig vrij en open systeem zijn voor alle taken op het gebied van medische zorg en onderzoek. Om dit doel te bereiken integreert Debian Med in het Debian OS vrije en openbronsoftware die verband houdt met medische beeldvorming, bio-informatica, IT-infrastructuur van ziekenhuizen en andere verwante zaken.

Debian Med bevat een reeks metapakketten die aangeven welke andere Debian pakketten vereist zijn, en op die manier wordt het volledige systeem klaargemaakt om specifieke taken te vervullen. Het beste overzicht over Debian Med is te vinden op de takenpagina.

Voor een meer diepgaande kennismaking staan er verschillende voordrachten over Debian Med en over Debian Pure Blends in het algemeen ter beschikking onder de vorm van presentaties, en sommige ervan werden op video opgenomen.

Contact- en ontwikkelaarsinformatie

De mailinglijst Debian Med is het centrale communicatiepunt voor Debian Med. Deze fungeert als forum voor potentiële en actuele gebruikers van het Debian systeem, die hun computer voor medische taken wensen te gebruiken. Daarnaast wordt de lijst ook gebruikt om de ontwikkelingsactiviteit met betrekking tot de verschillende geneeskundige thema's te coördineren. U kunt zich bij de lijst aanmelden en afmelden via de webpagina van de mailinglijst. Op die pagina vindt u ook de mailinglijstarchieven.

Belangrijke plaatsen met informatie voor ontwikkelaars:

  1. De Wikipagina
  2. De Blendspagina
  3. De Debian Med beleidsrichtlijnen waar uitgelegd wordt welke verpakkingsregels het team hanteert
  4. Git-depot van Debian Med pakketten op Salsa

Inbegrepen softwareprojecten

Het Pure Blends-systeem van Debian geeft een automatisch gegenereerd overzicht van alle in een Blend vervatte software. Bekijk de zogenaamde takenpagina's van Debian Med om te weten welke software opgenomen is en welke projecten nog op onze to-dolijst staan voor opname in Debian.

Projectdoelstellingen

Waarmee kan ik helpen?

Er bestaat een Wikipagina met een lijst zaken die men kan doen om het project te helpen.

Marketing & PR

Zodra we voor dit project iets hebben dat toonbaar is, en zelfs in de ontwikkelingsfasen van dit project, zullen de ogen van de wereld op ons gericht zijn. We zullen noodzakelijkerwijs voor de bekendmaking moeten samenwerken met press@debian.org, alsook om ervoor te zorgen dat dit project de gewenste aandacht krijgt. Met dit doel zullen we een aantal presentaties maken met voordrachten over Debian Med.