Debian Med

Projektbeskrivning

Debian Med är en ”Debian Pure Blend” vars mål är att utveckla Debian till ett operativsystem som ägnar sig speciellt väl för de uppgifter som utförs inom medicinsk praktik och biomedicinsk forskning. Målet med Debian Med är ett fullständigt och fritt system för alla tänkbara uppgifter inom områdena hälsovård och medicinsk forskning. För att nå detta mål integrerar Debian Med relaterad fri och öppenkällkodsbaserad programvara för medicinsk bildbehandling, bioinformatik, IT-infrastruktur för kliniker i operativsystemet Debian.

Debian Med innehåller en uppsättning funktionspaket som deklarerar beroenden på andra Debianpaket och på det viset förbereds systemet för att lösa specifika problem. Den bästa översikten över Debian Med finns på sidan med uppgifter.

För en mer djupgående diskussion finns flera föredrag om Debian Med och Debian Pure Blends i allmänhet tillgängliga som föredragsbilder, delvis med videoinspelning.

Kontakt och utvecklarinformation

Sändlistan Debian Med är centralen för kommunikation i Debian Med. Den fungerar som ett forum för potentiella, så väl som nuvarande, användare av Debiansystemet som vill använda sin dator för medicinska göromål. Dessutom används den för att samordna utvecklingsjobb gällande olika ämnesomården inom medicin. Du kan prenumerera på och avbeställa den från listans webbsida. Sändlistearkiven är också tillgängliga där.

Viktiga platser för utvecklarinformation:

  1. Wikisidan
  2. The Blends page
  3. The Debian Med policy which explains packaging rules in the team
  4. Git-förråd för Debian-Med-paket på Salsa

Inkluderade programvaruprojekt

Debian Pure Blend”-systemet tillhandahåller en automatgenererad överblick av all mjukvara som inkluderas i en blandning. Besök Debian Meds uppgiftssida för information om all inkluderad mjukvara och projekt som finns på att-göra-listan för att tas med i Debian.

Projektets mål

Hjälpa till

Det finns en wikisida som innehåller en lista över saker som kan göras för att hjälpa projektet.

Marknadsföring & PR

När Debian Med väl har något att visa upp, och faktiskt även i de inledande stadierna av projektet, visar världens ögon intresse för oss. Därför är det nödvändigt att ha ett tätt samarbete med press@debian.org för att få projektet känt, och vi behöver därför skapa en uppsättning av presentationsbilder av Debian Med.

Observera att dessa sidor är översatta av en person som inte känner till medicinsk fackterminologi. De olika begreppen är översatta efter bästa förmåga, men om du upptäcker fel eller missförstånd ber vi dig kontakta översättaren (se kontaktinformationen nederst på sidorna).