Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Debians New Members-hjørne

Debians proces til optagelse af nye medlemmer, almindeligvis kaldet New Member-processen (NM), gør at man blive officiel Debian Developer (DD, Debian-udvikler). Disse websider er stedet hvor fremtidige Debian Developers kan finde alle oplysninger om hvordan man ansøger om at blive en DD, processens forskellige trin samt hvordan man holder styr på hvor langt ens ansøgning er nået i processen.

Det første vigtige faktum man skal være opmærksom på, er at man ikke behøver at være en officiel Debian Developer for at hjælpe til med at forbedre Debian. Faktisk skal man allerede have tidligere bidrag til Debian at vise frem, før man ansøger i New Member-processen.

Debian er et åbent fællesskab og vi hilser alle velkommen, som ønsker at anvende eller hjælpe med at forbedre vores distribution. Uden at være udvikler, kan du:

Debians udviklerhåndbog indeholder flere konkrete forslag til hvordan man udfører flere af disse opgaver (særligt hvordan man finder villige sponsorer).

Debians New Member-proces, er den proces som fører til at man bliver officiel Debian Developer (DD, Debian-udvikler). Det er den traditionelle fuldgyldige medlemskabsrolle i Debian. En DD kan deltage i Debians valg. Pakkende DD'ere kan uploade enhver pakke til arkivet. Før man ansøger om at blive pakkende DD, bør man have meritter som pakkevedligeholder i mindst seks måneder. For eksempel ved at uploade pakker som Debian Maintainer (DM), arbejde i et hold eller ved at vedligeholde pakker uploadet af sponsorer. Ikke-pakkende DD'er har de samme rettigheder i arkivet som Debian Maintainers. Før man ansøger om at blive ikke-pakkende DD, bør man have udført et synligt og betydeligt arbejde inden for projektet.

Det er vigtigt at forstå, at New Member-processen er en del af Debians kvalitetssikringsarbejde, kaldet Quality Assurance. Det er svært at finde udviklere, der kan afse tilstrækkelig tid til deres Debian-opgaver, så vi anser det for vigtigt, at undersøge om alle ansøgere kan holde deres arbejde ved lige, samt gøre det godt. Derfor kræver vi at fremtidige medlemmer allerede har været aktivt involveret i Debian i nogen tid.

Enhver Debian Developer:

Med andre ord, at blive Debian Developer giver en flere vigtige rettigheder i forbindelse med projektets infrastruktur. Naturligvis kræver det en stor tillid til - og engagement fra - ansøgeren.

Som konsekvens er hele New Member-processen meget striks og grundig. Hensigten er ikke at afskrække folk, som er interesserede i at blive en registreret udvikler, men det forklarer hvorfor New Member-processen tager så lang tid.

Læs ordforklaringerne før resten af siderne læses.

Følgende sider har interesse for ansøgere, kaldet Applicants:

Hvis du er en Debian Developer, og er interesseret i at deltage i New Member-processen, så se følgende sider:

Forskelligt:

Ordforklaringer

Advocate (fortaler):
Et Debian-medlem der er fortaler for en ansøger. Man bør kende ansøgeren ganske godt og være i stand til at give et overblik over ansøgerens arbejde, interesser og planer. Fortalere er ansøgerens sponsor.
Applicant (ansøger), New Member, historisk også New Maintainer (NM):
En person, der ansøger om Debian-medlemskab som Debian Developer.
Application Manager (AM):
Et Debian-medlem som bliver tildelt en ansøger til at indsamle oplysninger som er nødvendige for Debian Account Managers, så de kan træffe en beslutning om en ansøger. En Application Manager kan blive tildelt flere end en ansøger.
Debian Account Manager (DAM, Debian-kontoansvarlig): <da-manager@debian.org>
Et Debian-medlem som er blevet udnævnt til at håndtere Debian Account-oprettelser og hvis udnævnelse kan tilbagekaldes af Debian Project Leader (DPL, Debians projektleder). DAM'erne har det sidste ord at skulle have sagt angående en ansøgning.
Front Desk (forkontor): <nm@debian.org>
Front Desk-medlemmerne foretaget infrastrukturarbejdet i New Maintainer-processen, så som at tage imod de indledende ansøgninger, støtteerklæringer og den afsluttende rapport om ansøgerne, samt tildeling af Application Managers til ansøgere. Det er også dem, man skal kontakte, i tilfælde af problemer med ansøgningen.
Member, Developer (medlem, udvikler):
Et Debian-medlem, der har gennemgået New Member-processen og hvis ansøgning er blevet accepteret.
Sponsor:
Et Debian-medlem der fungerer som mentor for ansøgeren: De kontrollerer pakker leveret af ansøgeren og hjælper med at finde problemer og forbedre pakningen. Når sponsoren er tilfreds med pakken, uploader vedkommende den på vegne af ansøgeren til Debians arkiv. Ansøgeren registreres som vedligeholder af en sådan pakke, på trods af at ansøgere ikke selv uploader pakker.