Hoekje voor nieuwe leden van Debian

Het proces voor nieuwe leden van Debian is het proces waarbij men een officiële ontwikkelaar van Debian wordt (in het Engels Debian Developper - DD). Op deze pagina's kunnen toekomstige ontwikkelaars van Debian alle informatie vinden over het indienen van de vraag om een ontwikkelaar van Debian te worden, over de verschillende stappen in het proces en over hoe men het proces van zijn lopende kandidatuur kan opvolgen.

Het eerste belangrijke punt dat verduidelijkt moet worden, is dat u geen officiële ontwikkelaar van Debian moet zijn om te helpen bij het verbeteren van Debian. In feite zou u al een staat van dienst van eerdere bijdragen aan Debian moeten hebben voordat u zich aanmeldt voor het proces voor nieuwe leden.

Debian is een open gemeenschap en verwelkomt iedereen die onze distributie wenst te gebruiken of te verbeteren. Als niet-ontwikkelaar kunt u:

De Referentiehandleiding voor ontwikkelaars van Debian (Debian Developer's Reference) bevat verschillende concrete suggesties voor het uitvoeren van verschillende van deze taken (in het bijzonder hoe u bereidwillige sponsors kunt vinden).

Het proces voor nieuwe leden van Debian is het proces waarbij men een officiële ontwikkelaar van Debian (Debian Developer - DD) wordt. Dit is de traditionele functie met volledig lidmaatschap. Een DD kan deelnemen aan verkiezingen in Debian. DD's met uploadrechten kunnen om het even welk pakket uploaden naar het archief. Voor u zich kandidaat stelt om een DD met uploadrechten te worden, moet u minstens een staat van dienst van zes maanden in het onderhouden van pakketten hebben. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het uploaden van pakketten als onderhouder van Debian (Debian Maintainer - DM), het samenwerken binnen een team of het onderhouden van pakketten die door sponsors geüpload worden. DD's zonder uploadrechten (non-uploading DDs) hebben in het archief dezelfde rechten als onderhouders van Debian (Debian Maintainers). Voor u zich kandidaat stelt om een DD zonder uploadrechten te worden, moet u een zichtbare en significante staat van dienst hebben binnen het project.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het proces voor nieuwe leden deel uitmaakt van de inspanningen van Debian voor kwaliteitsverzekering. Het vinden van ontwikkelaars die voldoende tijd kunnen besteden aan hun taken binnen Debian, is moeilijk en daarom vinden we het belangrijk om te controleren dat kandidaten hun werk kunnen volhouden en het goed doen. Dit is de reden voor de vereiste dat toekomstige leden reeds enige tijd actief geëngageerd moeten zijn in Debian.

Elke ontwikkelaar van Debian:

Met andere woorden, als u een Debian-ontwikkelaar wordt, krijgt u verschillende belangrijke rechten met betrekking tot de infrastructuur van het project. Dit vergt uiteraard veel vertrouwen in en engagement van de kandidaat.

Bijgevolg is het hele proces voor nieuwe leden erg streng en grondig. Dit is niet bedoeld om mensen die geïnteresseerd zijn om een geregistreerde ontwikkelaar te worden, te ontmoedigen, maar het verklaart waarom het proces voor nieuwe leden zo veel tijd in beslag neemt.

Lees eerst de Definities uit de vakwoordenlijst voor u de rest van de pagina's leest.

De volgende pagina's zullen van belang zijn voor kandidaten:

Indien u een ontwikkelaar van Debian bent en geïnteresseerd bent in deelname aan het proces voor nieuwe leden, ga dan naar deze pagina's:

Varia:

Definities uit de vakwoordenlijst

Pleitbezorger:
Een lid van Debian dat pleit voor de kandidaat. Men moet de kandidaat behoorlijk goed kennen en in staat zijn een overzicht te geven van het werk van de kandidaat, diens interesses en plannen. Een pleitbezorgers is vaak de sponsor van de kandidaat.
Kandidaat, nieuw lid, vroeger ook nieuwe onderhouder (New Maintainer - NM):
Een persoon die het lidmaatschap van Debian aanvraagt als ontwikkelaar van Debian.
Kandidatuurbeheerder (Application Manager - AM):
Een lid van Debian dat toegewezen werd aan een kandidaat om de informatie te verzamelen die de Debian Account Managers nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen over een kandidaatstelling. Eenzelfde kandidatuurbeheerder kan toegewezen worden aan meer dan één kandidaat.
Debian Account Manager (DAM): <da-manager@debian.org>
Een lid van Debian dat gemachtigd werd door de projectleider van Debian (DPL) om het aanmaken en verwijderen van accounts in Debian te beheren. De DAM's hebben de eindbeslissing over een kandidatuur.
Frontdesk: <nm@debian.org>
De leden van de frontdesk doen het infrastructurele werk voor het NM-proces, zoals het in ontvangst nemen van nieuwe kandidaturen, van pleitbezorgingen en van de eindrapporten over de kandidaturen en het toewijzen van AM's aan NM's. Zij zijn het aanspreekpunt indien er zich problemen voordoen in verband met een kandidatuur.
Lid, ontwikkelaar:
Een lid van Debian, dat het proces voor nieuwe leden doorlopen heeft en wiens kandidatuur aanvaard werd.
Sponsor:
Een lid van Debian dat fungeert als mentor van een kandidaat: de sponsor controleert pakketten die door de kandidaat verstrekt worden, helpt problemen te vinden en helpt bij het verbeteren van het verpakkingswerk. Als de sponsor tevreden is over het pakket, uploadt deze het namens de kandidaat naar het archief van Debian. De kandidaat wordt geregistreerd als de onderhouder van een dergelijk pakket, ondanks het feit dat deze niet zelf het pakket uploadt.