Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Kącik Nowych Członków Debiana

Proces zostania Nowym Członkiem Debiana opisuje kroki, jakie należy wykonać aby zostać oficjalnym Deweloperem Debiana (DD). Na poniższych stronach potencjalni Deweloperzy Debiana znajdą szczegóły dotyczące zostania Deweloperem Debiana, różne etapy procesu i jak śledzić stan trwającego procesu.

Pierwsza rzecz, o której należy wspomnieć, to że nie trzeba być oficjalnym Deweloperem Debiana aby pomóc w jego rozwoju. Najlepiej, jeżeli przed rozpoczęciem procesu zostania Nowym Członkiem posiada się już jakieś doświadczenie w rozwoju Debiana. Zaleca się, aby zapoznać się z rolą Opiekuna Debiana i zostać nim, zanim rozpoczniemy proces zostania Deweloperem Debiana.

Debian jest otwartą społecznością i wita wszystkich, którzy chcą używać lub pomóc poprawić tą dystrybucję. Jako nie-deweloper można:

Podręcznik Dewelopera Debiana zawiera kilka konkretnych propozycji, jak wykonywać niektóre z tych zadań (w szczególności, jak znaleźć chętnego do pomocy sponsora).

Należy zdawać sobie sprawę, że proces zostania Nowym Członkiem jest częścią programu Debian's Quality Assurance (Zapewnienie Jakości Debiana). Cięzko znaleźć deweloperów, którzy mogą poświęcić wystarczającą ilość czasu na zadania związane z Debianem, dlatego ważne jest byśmy mogli sprawdzić, czy wnioskodawcy będą w stanie utrzymać swoją pracę i wykonywać ją dobrze. Dlatego wymagamy, aby przyszli deweloperzy już wcześniej byli aktywnie zaangażowani w projekty Debiana.

Każdy Deweloper Debiana:

Innymi słowy, stając się Deweloperem Debiana uzyskuje się kilka ważnych uprawnień dotyczących infrastruktury projektu. Oczywiście wymaga to dużego zaufania i zaangażowania przez wnioskodawcę.

W związku z tym cały proces zostania NM (New Member - Nowym Członkiem) jest bardzo ściśle określony i szczegółowy. Celem procesu nie jest zniechęcanie ludzi zainteresowanych byciem zarejestrowanym deweloperem, ale wyjaśnia to dlaczego proces zostania Nowym Członkiem zajmuje tyle czasu.

Przed przeczytaniem pozostałej części strony zalecamy zapoznanie się ze słownikiem użytych pojęć.

Dla Wnioskodawców interesujące będą następujące strony:

Deweloperzy Debiana, którzy są zainteresowani udziałem w procesie, powinni odwiedzić następujące strony:

Różne:

Słownik pojęć

Adwokat:
Członek Debiana, który opowiada się za wnioskiem. Osoba ta powinna dość dobrze znać Wnioskodawcę i powinna być w stanie podać ogólny zarys jego pracy, zainteresowań i planów. Adwokaci często są Sponsorami Wnioskodawcy.
Wnioskodawca, Nowy Członek, dawniej także Nowy Opiekun (NM - New Maintainer):
Osoba ubiegająca się o członkostwo jako Deweloper Debiana.
Menedżer ds. wniosku (AM - Application Manager):
Członek Debiana który został przydzielony do Wnioskodawcy aby zebrać informacje wymagane przez Menedżerów ds. Kont Debiana, którzy zdecydują o dalszym losie wniosku. Jeden Menedżer ds. wniosku może być przypisany do więcej niż jednego Wnioskodawcy.
Menedżer ds. Kont Debiana (DAM - Debian Account Manager): <da-manager@debian.org>
Członek Debiana który został oddelegowany do zarządzania Kontami Debiana, tj. tworzenia i usuwania, przez Lidera Projektu Debian (DPL - Debian Project Leader). DAM podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wniosku.
Front Desk: <nm@debian.org>
Członkowie Front Desk wykonują pracę związaną z obsługą procesu Nowego Członka (NM), tj. odbierają wstępne wnioski, wiadomości z poparciem i ostateczne wnioski oraz przypisują Menedżera ds. wniosku (AM) do Nowego Członka (NM). Są punktem kontaktowym w razie pojawienia się problemów z wnioskiem.
Członek, Deweloper:
Członek Debiana, który przeszedł przez proces Nowego Członka i którego wniosek został zaakceptowany.
Sponsor:
Członek Debiana który odgrywa rolę mentora Wnioskodawcy: sprawdza pakiety dostarczone przez Wnioskodawcę i pomaga w wyszukiwaniu w nich problemów i ich poprawianiu. Kiedy sponsor jest zadowolony z pakietu, wysyła go do archiwum Debiana w imieniu Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zapisany jako opiekun tego pakietu, mimo że nie wysłał go osobiście.