Ny-medlemshörnan

Debians ny-medlemsprocess beskriver ett antal obligatoriska steg för att bli Debianutvecklare. På dessa webbsidor kan framtida Debianutvecklare finna all nödvändig information om ansökan, detaljer om processen, och hur man spårar förloppet för en pågående ansökning.

Den första viktiga informationen är att du inte behöver vara officiell utvecklare för att hjälpa till att förbättra Debian. Faktum är att du redan bör ha bidragit till Debian innan du ansöker om att bli Debianutvecklare.

Debianprojektet är öppet och välkomnar alla som vill använda vår distribution eller försöker hjälpa oss. Utan att vara Debianutvecklare kan du:

Debians utvecklarreferens innehåller flera konkreta förslag på hur ett antal av dessa punkter kan genomföras (särskilt hur man hittar villiga sponsorer).

Debians nymedlemsprocess är processen att bli en officiell Debianutvecklare (Debian Developer - DD). Detta är den traditionella fulla medlemskapsrollen i Debian. En DD kan delta i Debianval. DDs med uppladdningsrättigheter kan ladda upp alla paket till arkivet. Före man ansöker om DD-status med uppladdningsrättigheter bör du ha erfaranhet av paketunderhåll under åtminstone sex månader. Exempelvis uppladdning av paket som en Debian Maintainer (DM), arbete i en paketeringsgrupp eller underhåll av paket som laddas upp av en sponsor. DDs utan uppladdningsrättigheter har samma rättigheter i arkivet som Debian Maintainers. Innan man ansöker som DD utan uppladdsningsrättigheter bör du ha en synlig och signifikant erfarenhet av arbete i projektet.

Det är viktigt att förstå att ny-medlemsprocessen är en del av Debians kvalitetskontrollsarbete. Det är svårt att hitta utvecklare som kan lägga ner tillräcklig tid på Debian, så vi tycker att det är viktigt att kontrollera att ansökaren har möjlighet att fortsätta sitt arbete och göra det väl. Därför kräver vi att framtida medlemmar redan har varit aktivt engagerade i Debian en tid.

Varje Debianutvecklare:

Att bli Debianutvecklare innebär med andra ord att du ges flera viktiga privilegier rörande projektets infrastruktur. Detta kräver förstås en stor portion tilltro till och engagemang från den sökande.

Följaktligen är hela ny-medlemsprocessen väldigt strikt och utförlig. Detta är inte menat att avskräcka de som är intresserade av att bli en registrerad utvecklare, men det förklarar varför ny-medlemsprocessen tar så mycket tid.

Se ordlistan innan du läser resten av dessa sidor.

Följande sidor är intressanta för ansökare:

Om du är Debianutvecklare och intresserad av att delta i ny-medlemsprocessen, se dessa sidor:

Blandat:

Ordlista

Ansökande (Applicant), Ny Medlem, historiskt även Ny Underhållare (NM):
En person som söker Debianmedlemskap som Debianutvecklare.
Debiankontoadministratörer (Debian Accounts Managers) (DAM): <da-manager@debian.org>
En Debianmedlem som av Debianprojektets ledare (DPL) delegerats till att ta hand om att skapa och ta bort Debiankonton. DAM:erna har sista ordet gällande en ansökan.
Förespråkare (Advocate):
En Debianmedlem som rekommenderar en ansökning. Medlemmen bör känna till den ansökande relativt väl och bör kunna ge en översikt över vad den Ansökande arbetar med och dennes intressen och planer. Förespråkare är ofta Sponsor för en Ansökande.
Handläggare (Application Manager) (AM):
En Debianmedlem som tilldelas nya Ansökande för att samla den information som krävs av Debians kontoadministratörer för att avgöra en ansökan. En person kan vara handläggare för flera ansökare.
Medlem, Utvecklare (Member, Developer):
En Debianmedlem som har genomgått ny-medlemsprocessen och fått sin ansökan godkänd.
Receptionen (Front Desk): <nm@debian.org>
Receptionen utför infrastrukturarbetet i NM-processen, såsom att ta emot inledande ansökningar, brev från förespråkare och de slutgiltiga ansökningsrapporterna, samt att tilldela en handläggare till den ansökande. De är kontaktpunkt om det uppstår problem med ansökan.
Sponsor:
En Debianmedlem som fungerar som mentor för den Ansökande: han kontrollerar paketen som tillhandahålls av den Ansökande och hjälper honom/henne att hitta problem och förbättra paketeringen. När sponsorn är nöjd med paketet sänder han å den Ansökandes vägnar in det till Debianarkivet. Den Ansökande antecknas som ansvarig för ett sådant paket, trots att den Ansökande inte sänder in paket själva.