Förespråka en framtida medlem

Innan man förespråkar en framtida medlem bör du kontrollera att de uppfyller alla saker som listas i NM-kontrollistan.

Du skall endast förespråka någon om du tycker att de är redo att bli en projektmedlem. Det betyder att du bör ha varit bekant med deras arbete under en tid och kan bedöma deras arbete. Det är viktigt att blivande medlemmar har arbetat med projektet under en tid. Några sätt som framtida medlemmar kan bidra är:

Dessa sätt att hjälpa till på utesluter inte varandra! Många blivande medlemmar har arbetat med många delar av projektet, och alla måste inte vara paketerare. Kom ihåg, Debian välkomnar bidragsgivare som inte är paketerare som projektmedlemmar. För en bredare överblick över en given bidragslämnare så kan du vara intresserad av verktyg som förtydligar några publikt synliga delar av projektet. Din personliga kunskap om den ansökande är också viktig här.

Den blivande medlemmen skall vara bekant med Debian särskilda sätt att göra saker och skall redan ha bidragit aktivt och effektivt till projektet. Viktigast av allt, de skall ha åtagit sig idealen och strukturen i Debianprojektet. Fråga dig själv om du vill se dem i Debian – om du tycker att de skall bli Debianutvecklare så skall du uppmuntra dem att ansöka.

Följ sedan följande steg: Kom överens med den framtida medlemmen om att rekommendera denne, varpå personen anmäler sig. Sedan måste du gå till sidan Advocate this application - Förespråka denna ansökan. Mata in din Debian-login och tryck på Förespråka-knappen. Du kommer sedan få ett epostbrev med en autentiseringsnyckel som du måste skicka tillbaka signerad med OpenPGP. När detta är gjort blir den ansökande placerad i kön för att få en handläggare tilldelad till sig, med vilken de kommer gå igenom alla steg i Nymedlemskontrollerna.

Se även wikisidan för förespråkartips.