Checklist voor kandidatuurbeheerders

Opmerking: De wikipaginaAM Tutorial is actueler dan deze pagina.

Deze checklist heeft alleen betrekking op de belangrijkste onderdelen van de NM-controles. Afhankelijk van de achtergrond en de plannen in het project van de kandidaat, kan een kandidatuurbeheerder ervoor kiezen sommige van de hier genoemde zaken te negeren of andere toe te voegen.

Zie ook de Mini-HOWTO voor kandidatuurbeheerders.

Identificatiecontrole

De kandidaat moet een publieke OpenPGP-sleutel hebben die minstens door één lid van Debian werd ondertekend. Indien mogelijk wordt ook ten minste één andere handtekening van een OpenPGP-sleutel met goede interconnecties vereist. Gebruik steeds gpg --check-sigs en niet gpg --list-sigs om de identiteit van een kandidaat te verifiëren.

De OpenPGP-sleutel die naar de Debian-sleutelbos gaat, moet een versie 4-sleutel zijn. Om dit te controleren, neemt u de vingerafdruk van de sleutel en controleert u of deze 32 of 40 hexadecimale cijfers lang is. Versie 3-sleutels hebben slechts 32 cijfers, bij versie 4 zijn dat 40 cijfers. Deze sleutel hoeft niet dezelfde te zijn als de sleutel die wordt gebruikt om de identiteit van de kandidaat te verifiëren.

Kandidaten moeten een encryptiesleutel hebben. Controleer dit door gpg --list-keys <SleutelID> uit te voeren. Als de uitvoer geen regel bevat met <Getal>E/<SleutelID> of <Getal>g/<SleutelID>, moet de kandidaat een encryptiesubsleutel toevoegen.

Als de kandidaat geen ondertekende sleutel kan overleggen, kan een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto worden gebruikt voor identificatie. Neem in dergelijke gevallen contact op met de frontdesk.

Bij twijfel over de identiteit van de kandidaat kan gebruik worden gemaakt van aanvullende verificatiemogelijkheden:

Filosofie en procedures

Er zijn geen vaste regels voor dit onderdeel, maar sommige gebieden moeten altijd aan bod komen (en het verdient aanbeveling de andere te bespreken):

Taken en Vaardigheden

Wat moet vallen onder het controleren van T&V, hangt af van het gebied waarin de kandidaat werkzaam wil zijn:

Eindrapport van de kandidatuurbeheerder aan de Debian accountbeheerder

Nadat alle controles zijn afgerond en de kandidatuurbeheerder tevreden is met de prestaties van de kandidaat, moet een verslag worden ingediend bij de Debian accountbeheerder en de frontdesk voor nieuwe leden. Het moet documenteren wat er is gedaan om te voldoen aan de verschillende onderdelen van de controles voor nieuwe leden en het moet ook alle verzamelde informatie over de kandidaat bevatten.

De e-mail moet gericht worden aan <da-manager@debian.org> en <nm@debian.org> en de volgende zaken bevatten:

Hiermee zijn de verantwoordelijkheden van de kandidatuurbeheerder in het kandidaatstellingsproces afgerond. De frontdesk voor nieuwe leden en de accountbeheerder zullen het rapport over de kandidatuur controleren en beoordelen.


Terug naar de hoek voor nieuwe leden