Kontrollista för Handläggare

Observera: Wikisidan för Handledning för Handläggare är mer aktuell än den här sidan.

Denna kontrollista täcker endast de viktigaste områdena av NM-kontrollerna. Beroende på den ansökandes bakgrund och planer i projektet så kan en handläggare välja att ignorera några av sakerna som listas här eller lägga till andra.

Se dessutom Mini-HOWTO för handläggare.

Identifikationskontroller

Den ansökande måste ha en publik OpenPGP-nyckel som är signerad av åtminstone en Debianmedlem. Om möjligt så krävs även åtminstone ytterligare en signatur från en väl ansluten OpenPGP-nyckel. Använd alltid gpg --check-sigs, och inte gpg --list-sigs för att verifiera en ansökandes identitet.

En OpenPGP-nyckel som skall skickas till Debians nyckelring måste vara en nyckel av version 4. För att kontrollera detta, skaffa fingeravtrycket från nyckeln, och kontrollera om det är antingen 32 eller 40 hexadecimala tecken långt. Version 3 har endast 32 tecken, medan version 4 har 40. Denna nyckel måste inte vara samma som används för att verifiera den ansökandes identitet.

Ansökande måste ha en krypteringsnyckel. Kontrollera detta genom att köra gpg --list-keys <NyckelID>. Om resultatet inte innehåller en rad med antingen <Nummer>E/<NyckelID> eller <Nummer>g/<NyckelID>, så måste den ansökande lägga till en undernyckel för kryptering.

Om den Ansökande inte kan tillhandahålla en signerad nyckel, så kan ett statligt utfärdat foto-ID användas för identifikation. Vänligen kontakta receptionen i sådana fall.

Ytterligare alternativ för verifiering kan användas om det finns några tvivel rörande den ansökandes identitet:

Filosofi och Procedurer

Det finns inga fastställda regler för denna del, men några områden skall alltid täckas (Och det rekommenderas att diskutera de övriga):

Uppgifter och Färdigheter

Vad som behöver ingå i Uppgifter och Färdigheter-kontrollerna beror på vilket område som den ansökande vill arbeta inom:

Slutgiltig ansökningsrapport till Debians kontoadministratörer

Efter att alla kontroller är avklarade och handläggaren är nöjd med den ansökandes resultat, så skall en rapport skickas in till Debians kontoadministratörer samt receptionen. Denna rapport skall dokumentera vad som gjorts för att tillfredsställa de olika delarna av Nymedlemskontrollerna samt även innehålla all information som samlats in om den ansökande.

Emailet skall skickas till <da-manager@debian.org> och <nm@debian.org> och innehålla följande saker:

Detta slutgör handläggarens skyldigheter i ansökningsprocessen. Nymedlemsreceptionen och kontoadministratören kommer att kontrollera och bedöma ansökningsrapporten.


Tillbaks till Ny-medlemshörnan