Mini-HOWTO för handläggare

Notera: Wikisidan AM Tutorial är mer uppdaterad än denna sida.

Dokumentation och infrastruktur för Handläggare

Den grundläggande informationen som behövs av en handläggare tillhandahålls här, i Nymedlemshörnan. Börja med att kolla runt tills du är bekant med processen och alla krav på den ansökande.

Det finns tre viktiga emailadresser för handläggare:

Nymedlemssändlistan: debian-newmaint@lists.debian.org
Denna sändlista täcker alla aspekter i Nymedlemsprocessen och används av Nymedlemsgruppen (Receptionen, Handläggare, Debians kontoadministratörer) och andra för att diskutera administrativa problem och Nymedlemsprocessen. Om du har några frågor rörande NM-processen så kan du ställa dem där. Vänligen notera att denna sändlistas arkiv lagras publikt, så frågor av högst personlig karaktär bör inte diskuteras där. Istället så kan du ställa dessa till receptionen direkt.
Nymedlemsreceptionen: nm@debian.org
Detta är var ursprungliga ansökningar, förespråkarmeddelanden och slutgiltiga ansökarrapporter skickas. Alla personliga frågor om individuella ansökningar som är olämpliga för ett publikt forum skall även dessa skickas hit.
Debians kontoadministratörer (Debian Account Managers DAMs): da-manager@debian.org
Normalt så är denna adress endast viktig för att skicka in den slutgiltiga ansökningsrapporten. Debians kontoadministratörer har ansvaret för att skapa nya konton på Debianmaskiner och lägga till Nya medlemmars OpenPGP-nycklar till nyckelringen. De får även ta det slutgiltiga beslutet på varje ansökan, eftersom de är Debians projektledares officiella Nymedlemsdelegater.

Koordinationen av NM-processen sker på https://nm.debian.org/, där en webbsida tillhandahåller ett gränssnitt till en databas som innehåller all viktig information om NM-ansökningar. Ansökande kan använda denna sida för att spåra sin ansökningsstatus och handläggare kan använda den för att organisera sitt arbete.

Som en handläggare kan du logga in via en säker https-anslutning, men vänligen notera att lösenordet som används på nm.debian.org inte är samma som används för ditt vanliga Debiankonto (om du inte ändrar så de är samma, men det är din ensak). Du kan registrera vad du har gjort med en ansökande och hur många ansökande som du vill hantera vid ett enskilt tillfälle.

För att sätta någon i vänteläge så måste du gå till den ansökandes statussida efter att du har loggat in och markera "Nej"-radioknappen för "AM approves and submits report". Du bör även sätta en kommentar i AM-kommentarsfältet som beskriver varför du gjorde detta.

Resten av sidorna behöver ingen förklaring. En del statistik angående handläggarna finns tillgänglig, du kan se en osorterad lista på alla ansökanden och ändra din AM-profil.

Noteringar om NM-kontrollerna

Eftersom den NM-orienterade dokumentationen redan tillhandahåller tillräckligt med information om kraven på kontrollerna, så kommer inte detta repeteras här. Om du är osäker på hur du skall hantera en ansökan, använd de utsökta mallarna som Joerg Jaspert tillhandahåller i sitt projekt nm-mallar. Frågor bör ställas på debian-newmaint@l.d.o eller skickas till receptionen.

Sätta en ansökan i vänteläge

Ansökande som antingen inte kan eller har viljan att investera tillräckligt med tid till Nymedlemskontrollerna för att avsluta dem i rimlig tid (∼ 6 till 9 månader) bör sättas i vänteläge. Detta är inte ett problem eller en bedömning av den ansökandes kunskaper, utan endast en simpel reaktion på bristen på tid. Många personer vill gå med i Debian, så ansökare bör inte blockera AM-placeringar.

Du bör diskutera möjligheten att sätta en ansökan i vänteläge när du får intrycket att den inte går framåt, antingen eftersom den ansökande inte svarar, eller eftersom deras enda svar är "Ja, jag kommer att göra det snart". Poängtera gärna att komma ifrån vänteläget när de har mer tid inte är något problem.

Övrig viktig information