Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Hakijan tarkistuslista

Uuden jäsenen nurkkaus ] [ Hakijan muistilista ] [ Vaihe 1 ] [ Vaihe 2 ] [ Vaihe 3 ] [ Vaihe 4 ] [ Vaihe 5 ] [ Vaihe 6 ] [ Vaihe 7 ]

Tieto tällä sivulla julkisuudestaan huolimatta kiinnostaa ensisijaisesti vain potentiaalisia Debian-kehittäjiä.

0. Osallistuminen

Ennen kuin päätät hakea, sinun tulisi olla jo osallistunut Debianiin tarjoamalla paketteja, käännöksiä, dokumentaatiota tai muuta toimintaa. Yleensä olet jo rekisteröitynyt Debian-ylläpitäjäksi ja olet lähettänyt paketteja kuusi kuukautta.

Nykyinen uusien jäsenten rekisteröintiprosessi on jaettu neljään osaan:

1. Hakemus ja suosittelu

Normaalisti prosessi käynnistää hakemuksella Uusien jäsenten www-hakemuslomakkeella.
Tämän vaiheen jälkeen järjestelmä tuntee hakijan ja Debianin uusien jäsenten vastaanottotiski on ensisijainen yhteydenottopiste hakemukseen liittyville kysymyksille. Vastaanottotiski hoitaa tai valvoo kaikkia muita vaiheita ja yrittää auttaa vastaantulevissa ongelmissa.

Kun hakemus on lähetetty järjestelmään, hakijan kanssa työskennellyt virallinen Debian-kehittäjä suosittelee häntä. Tämä tehdään allekirjoitetulla sähköpostilla, joka sisältää lyhyen tekstin hakijasta. Normaalisti sähköposti sisältää aiheita kuten hakijan taustaa, mitä hän on tehnyt Debianiin sekä lyhyitä huomiota tulevaisuuden suunnitelmista.

Tämän jälkeen vastaanottotiski tarkistaa mitä hakija on jo tehnyt projektin hyväksi. Jotta NM-prosessi sujuisi mahdollisimman tehokkaasti, hakijoilla tulisi olla huomattavissa määrin jo aiempaa osallistumista Debianin kehitykseen. Tämä tapahtuu esim. paketoinnin, dokumentoinnin, laadunvalvonnan jne. kautta.

Lisää...

2. Hakemuksen hoitajan tarkistukset

Heti kun hakemuksen hoitaja on käytettävissä, vastaanottotiski määrittää sellaisen hakijalle. Hakemuksen hoitajan tehtävä on kerätä tiedot, joita tarvitaan perustelemaan päätös Debianin käyttäjätilien hoitajalle. Tämä jakaantuu neljään osaan:

Henkilöllisyystarkistus

Jotta voidaan ylläpitää vahvaa luottamusverkkoa, joka yhdistää kaikki Debian-kehittäjät, hakijoiden täytyy tunnistuttaa itsensä tarjoamalla OpenPGP-avain, jonka on allekirjoittanut vähintään kaksi virallista kehittäjää. Henkilöllisyyden lisävahvistukseksi muiden henkilöiden (joiden ei tarvitse olla Debian-kehittäjiä, mutta ovat muuten hyvin verkottautuneita luottamusverkossa) allekirjoituksia suositellaan vahvasti.

Lisää...

Filosofian ja menettelytapojen tarkistus

Koska Debian tunnetaan vahvasta eettisestä ja filosofisesta taustatuesta, hakijan tulee selittää oma näkemyksensä vapaiden ohjelmistojen teemasta. Debian on kehittänyt myös melko monimutkaisia vakiomenettelyjä ongelmien hoitamiseksi työskenneltäessä ryhmässä, joten hakijan tulee osoittaa tuntevansa nämä ja kykenevänsä soveltamaan niitä konkreettisissa tilanteissa.

Lisää...

Tehtävien ja taitojen tarkistus

Debian-jakelun yleislaadun takaamiseksi hakijan tulee osoittaa tuntevansa tehtävänsä alueella, jolla aikovat työskennellä (joko dokumentointi ja kansainvälistys tai pakettien ylläpito). Hakijoiden täytyy myös osoittaa taitonsa lähettämällä esimerkkejä työstään sekä vastaamalla muutamiin kysymyksiin näistä.

Lisää...

Suosittelu

Mikäli hakemuksen hoitaja on tyytyväinen hakijan suoritukseen, hakemusraportti valmistellaan ja lähetetään vastaanottotiskille sekä Debianin käyttäjätilien hoitajille.

Lisää...

3. Vastaanottotiskin tarkistus

Vastaanottotiskin jäsen tarkistaa hakemusraportista muodolliset ongelmat. Mikäli sellaiset ovat vakavia, raportti hylätään ja hakemuksen hoitajan tulee korjata asia. Mikäli kyseessä ovat vain vähäiset virheet, nämä ilmoitetaan hakijalle ja hakemuksen hoitajalle.

Lisää...

4. Debianin käyttäjätilien hoitajien tarkistus ja tunnuksen luonti

Tässä prosessin viimeisessä vaiheessa hakemusraportti arvostellaan. Tarvittaessa lisätarkistuksia tekee joko käyttäjätilien hoitaja tai hakemuksen hoitaja, mikäli häntä pyydetään uudelleentarkistamaan. Joskus puhelinsoitto tarvitaan viimeistelemään hakemus.

Jos kaikki mahdolliset ongelmat on ratkaistu, Debianin käyttäjätilien hoitajat antavat käyttäjätunnuksen hakijalle ja lisäävät heidän OpenPGP-avaimen Debianin avainrenkaaseen.

Lisää...