Checklist bij kandidaturen

Hoek voor nieuwe leden ] [ Checklist voor kandidaten ] [ Stap 1 ] [ Stap 2 ] [ Stap 3 ] [ Stap 4 ] [ Stap 5 ] [ Stap 6 ] [ Stap 7 ]

De informatie op deze pagina, hoewel openbaar, zal voornamelijk van belang zijn voor toekomstige Debian-ontwikkelaars.

0. Bijdragen leveren

Voordat u besluit om u aan te melden als kandidaat, moet u al bijdragen aan Debian door pakketten, vertalingen, documentatie of enige andere activiteit te leveren. Meestal bent u al geregistreerd als onderhouder van Debian en uploadt u al zes maanden uw pakketten.

Het huidige registratieproces voor nieuwe leden is opgedeeld in vier stappen:

1. Kandidaatstelling en aanbeveling

Normaal gesproken wordt het proces gestart met een aanvraag via de webinterface voor nieuwe kandidaat-leden.
Na deze stap is de kandidaat bekend in het systeem en is de Debian balie voor nieuwe leden het primaire aanspreekpunt voor vragen over de kandidatuur. De balie beheert of houdt toezicht op alle andere stappen en zal proberen te helpen met alle problemen die zich voordoen.

Nadat de aanvraag is ingediend bij het systeem, wordt deze bepleit door een officiële Debian-ontwikkelaar die met de kandidaat heeft samengewerkt. Dit wordt gedaan door middel van een ondertekende e-mail, met daarin een korte tekst over de kandidaat. Normaal gesproken behandelt deze e-mail onderwerpen zoals de achtergrond van de kandidaat, wat hij/zij voor Debian heeft gedaan en een paar elementen in verband met toekomstplannen.

Vervolgens kijkt de balie naar wat de kandidaat al heeft gedaan in het project. Om het proces voor nieuwe leden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zouden kandidaten al een significante bijdrage aan Debian moeten hebben geleverd. Dit kan zijn: verpakken, documentatie, kwaliteitsbewaking, ...

Meer ...

2. Controles door een kandidatuurbeheerder

Zodra er een kandidatuurbeheerder beschikbaar is, wijst de balie er een toe aan de kandidaat. De taak van de kandidatuurbeheerder is het verzamelen van de informatie die nodig is om een basis te vormen voor de beslissing van de Debian accountbeheerder. Dit is opgedeeld in 4 delen:

ID-controle

Om het sterke web van vertrouwen te behouden dat alle Debian-ontwikkelaars met elkaar verbindt, moeten kandidaten zich identificeren door een OpenPGP-sleutel te verstrekken die is ondertekend door ten minste twee officiële ontwikkelaars. Om hun identiteit verder te verzekeren, worden handtekeningen door andere mensen (die geen ontwikkelaars van Debian hoeven te zijn, maar goed verbonden moeten zijn met het algehele web van vertrouwen) sterk aanbevolen.

Meer ...

Controle op overtuiging en procedures

Aangezien Debian bekend staat om zijn sterke ethische en filosofische achtergrond, moeten kandidaten hun eigen mening over het onderwerp Vrije Software toelichten. Debian heeft ook behoorlijk gecompliceerde standaardprocedures ontwikkeld om de problemen van het werken in een grote groep aan te pakken, dus moeten kandidaten aantonen dat ze deze kennen en in staat zijn ze toe te passen op concrete situaties.

Meer ...

Controle van taken en vaardigheden

Om de algehele kwaliteit van de Debian-distributie te waarborgen, moeten kandidaten laten zien dat zij hun taken kennen in het domein waarop zij willen werken (documentatie en internationalisering of pakketonderhoud). Zij moeten ook hun vaardigheden tonen door voorbeelden van hun werk voor te leggen en enkele vragen daarover te beantwoorden.

Meer ...

Aanbeveling

Als de kandidatuurbeheerder tevreden is over de prestaties van de kandidaat, wordt een kandidatuurrapport opgesteld en ingediend bij de balie en de accountbeheerders van Debian.

Meer ...

3. Controle door de balie

Het kandidatuurrapport wordt door een lid van de balie van Debian gecontroleerd op formele problemen. Als deze ernstig zijn, wordt het rapport afgewezen en moet de kandidatuurbeheerder het probleem oplossen. Als er slechts kleine fouten zijn, worden deze gemeld aan de kandidaat en de kandidatuurbeheerder.

Meer ...

4. Controle door de Debian accountbeheerder en aanmaken van een account

In deze laatste fase van het proces wordt het kandidatuurrapport beoordeeld. Indien nodig worden verdere controles uitgevoerd door de accountbeheerder of wordt een kandidatuurbeheerder gevraagd een nieuwe controle uit te voeren. Soms is een telefoontje nodig om de aanvraag af te ronden.

Als alle mogelijke problemen zijn opgelost, wijzen de Debian-accountbeheerders een account toe aan de kandidaat en voegen ze diens OpenPGP-sleutel toe aan de Debian-sleutelbos.

Meer ...