Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Lista kontrolna kandydata

Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]

Informacje zawarte na tej stronie, mimo że dostępne publicznie, będą interesujące głównie dla przyszłych Deweloperów Debiana.

0. Współpraca

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, kandydat powinien już współpracować z Debianem poprzez tworzenie pakietów, tłumaczeń, dokumentacji lub w jakikolwiek inny sposób. Osoba taka zazwyczaj jest już zarejestrowana jako Opiekun Debiana i zajmuje się pakietami od sześciu miesięcy.

Obecnie proces rejestracji Nowych Członków jest podzielony na 4 etapy:

1. Wniosek i Poparcie

Zazwyczaj proces rozpoczyna się od złożenia wniosku poprzez stronę New Member Application.
Po złożeniu wniosku Wnioskodawca jest już identyfikowany w systemie a głównym kontaktem w sprawach związanych z wnioskiem jest Debian New Member Front Desk. Menedżer Front Desk nadzoruje pozostałe etapy i pomoże przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Po wysłaniu wniosku do systemu, oficjalny Deweloper Debiana, który współpracował z Wnioskodawcą, składa poparcie dla wniosku. Dokonuje się tego poprzez podpisaną wiadomość, zawierającą krótką informację o Wnioskodawcy. Taka wiadomość zawiera zazwyczaj krótki opis o Wnioskodawcy, co zrobił/zrobiła do tej pory dla Debiana i informacje o przyszłych planach kandydata.

Następnie osoba z Front Desk przeanalizuje dotychczasowe prace Wnioskodawcy w projekcie. Aby proces Nowego Opiekuna przebiegł bez przeszkód, Wnioskodawca powinien już znacząco przyczynić się do rozwoju Debiana. Może tego dokonać zajmując się pakietami, dokumentacją, pracując przy Zapewnieniu Jakości, ...

Więcej ...

2. Sprawdzenie przez AM

Kiedy będzie dostępny Menedżer ds. Aplikacji, Front Desk przypisze jednego z nich do Wnioskodawcy. Zadaniem Menedżera jest zebranie informacji wymaganych do podjęcia decyzji przez Debian Account Manager. Proces ten jest podzielony na 4 etapy:

Sprawdzenie ID

Aby utrzymać sieć zaufania (Web of Trust), która łączy wszystkich Deweloperów Debiana, Wnioskodawca musi się zidentyfikować poprzez dostarczenie klucza OpenPGP, który został podpisany przynajmniej przez dwóch oficjalnych Deweloperów. W celu zapewnienia ich tożsamości, zalecane jest podpisanie przez inne osoby (które nie muszą być DD, ale powinny być członkami Sieci Zaufania).

Więcej ...

Filozofia i procedura kontroli

Ponieważ Debian jest znany ze swoich poglądów etycznych i filozoficznych, Wnioskodawca musi przedstawić swój pogląd na sprawy związane z Wolnym Oprogramowaniem. Debian wypracował także dość skomplikowane procedury do obsługi problemów związanych z pracą dużej grupy, dlatego Wnioskodawca musi wykazać, że je zna i jest w stanie zastosować się do nich w konkretnych sytuacjach.

Więcej ...

Kontrola zadań i umiejętności

Aby zapewnić wysoką jakość dystrybucji Debian, Wnioskodawca musi wykazać, że zna swoje zadania w obszarach, w których planuje pracować (zarówno przy dokumentacji, tłumaczeniach lub w opiece na pakietami). Musi się także wykazać umiejętnościami przez wysłanie przykładów swoich prac i udzielając odpowiedzi na pytania związane z jego pracą.

More ...

Rekomendacja

Jeżeli Menedżer ds. Aplikacji jest zadowolony z wyników Wnioskodawcy, przygotowuje Raport dotyczący Wniosku i wysyła go do Front Desk i Menedżera ds. Kont Debiana.

More ...

3. Kontrola przez Front Desk

Przygotowany Raport jest sprawdzany przez członków Debian Front Desk pod względem formalnym. Jeżeli w raporcie znajdują się poważne błędy, jest on odrzucany i Menedżer ds. Aplikacji musi go poprawić. Jeżeli w raporcie znajdują się tylko drobne błędy, są one zgłaszane do Wnioskodawcy i Menedżera ds. Aplikacji.

Więcej ...

4. Kontrola przez Debian Account Manager i utworzenie Konta

W ostatnim etapie procesu Raport jest oceniany. W razie potrzeby raport jest dodatkowo sprawdzany przez Menedżera ds. Kont lub Menedżer ds. Aplikacji jest proszony o przeprowadzenie ponownej weryfikacji. Czasami do zakończenia procesu wymagana jest rozmowa telefoniczna.

Jeżeli wszystkie problemy zostały rozwiązane, Menedżer ds. Kont Debiana przypisuje konto do Wnioskodawcy i dodaje jego klucz OpenPGP do bazy kluczy Debiana.

Więcej ...