Checklista för Ansökande

Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]

Trots att informationen på denna sida är publik är den av störst intresse för blivande Debianutvecklare.

0. Bidra

Innan du bestämmer dig för att ansöka bör du redan bidra till Debian genom att tillhandahålla paket, översättningar, dokumentation, eller någon annan aktivitet. Vanligtvis så är du redan registrerad som en Debian Maintainer, och har laddat upp dina paket i sex månader.

Den nuvarande registrationsprocessen för Nya Medlemmar är uppdelad i 4 delar:

1. Ansökan och Förespråkan

Normalt så startas processen med en ansökan genom Webbgränssnittet för ny-medlems-ansökan.
Efter detta steg så är den ansökande känd för systemet och receptionen för Debians Nya medlemmar är den primära kontaktplatsen för frågor rörande ansökan. Receptionen hanterar eller övervakar alla ytterligare steg och kommer att försöka hjälpa till med problem på vägen.

Efter att ansökan är inskickad till systemet skall en officiell Debianutvecklare som har jobbat med den ansökande förespråka denne. Detta görs med ett signerat e-brev, som innehåller en kort text om den ansökande. Normalt så täcker detta brev ämnen som den ansökandes bakgrund, vad de har gjort för Debian samt lite om framtida planer.

Sedan så kontrollerar receptionen vad den ansökande redan har gjort för projektet. För att nymedlemsprocessen skall vara så effektiv som möjligt bör den ansökande redan ha bidragit väsentligt till Debian. Detta kan göras genom paketering, dokumentation, kvalitetskontroll, ...

Mer ...

2. Kontroller utförda av Handläggaren

Så snart det finns en handläggare tillgänglig tilldelar receptionen en till den ansökande. Handläggarens uppgift är att samla informationen som behövs som en grund för beslutet som Debiankontoadministratören gör. Detta är indelat i 4 olika delar:

Kontroll av identifikation

För att upprätthålla ett starkt tillitsnätverk (Web of Trust) som sammankopplar alla Debianutvecklare måste ansökande identifiera sig genom att tillhandahålla en OpenPGP-nyckel som är signerad av åtminstone två officiella Debianutvecklare. För att ytterligare säkerställa deras identitet rekommenderas starkt att man har signaturer även från andra (som inte behöver vara Debianutvecklare, men som bör vara väl anknytna i det övergripande tillitsnätverket).

Mer ...

Kontroller av Filosofi och Procedurer

Eftersom Debian är känt för sin starka etiska och filosofiska bakgrund, så måste en ansökande förklara sin egen syn på ämnet Fri Mjukvara. Debian har även utvecklat ganska komplicerade standardprocedurer för att hantera problem som uppstår när man arbetar i en stor grupp, så ansökande måste visa att de känner till dessa och har kunskapen för att använda detta i konkreta situationer.

Mer ...

Kontroller av Uppgifter och Färdigheter

För att säkerställa den övergripande kvaliten i Debiandistributionen måste ansökande visa att de kan hantera sina uppgifter inom området som de vill jobba med (antingen dokumentation och internationalisering eller paketunderhåll). De måste även visa sina färdigheter genom att visa exempel på sitt arbete och besvara några frågor som rör det.

Mer ...

Rekommendation

Om handläggaren är nöjd med den ansökandes resultat, så förbereds en ansökningsrapport som skickas till receptionen samt Debiankontoadministratörerna.<

Mer ...

3. Kontroller utförda av Receptionen

Ansökningsrapporten kontrolleras av en medlem av receptionen efter formella problem. Om dessa är allvarliga, så avslås rapporten och handläggaren måste ordna problemen. Om det endast är små problem så rapporteras dessa till den ansökande samt handläggaren.

Mer ...

4. Kontroller utförda av Debiankontoadministratörerna samt skapande av konto

Vid detta sena steg i processen så bedöms Ansökningsrapporten. Om nödvändigt görs ytterligare kontroller av antingen kontoadministratörerna eller så bes handläggaren kontrollera igen. Ibland krävs ett telefonsamtal för att avsluta ansökan.

Om alla problem är lösta, tilldelar Debiankontoadministratörerna ett konto till den ansökande och lägger till deras OpenPGP-nyckel till Debiannyckelringen.

Mer ...