Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]

Informacje zawarte na tej stronie, mimo że dostępne publicznie, będą interesujące głównie dla przyszłych Deweloperów Debiana.

Krok 1: Wniosek

Przed złożeniem wniosku przyszli Deweloperzy powinni sprawdzić, czy spełniają wszystkie wymogi. Aby uprościć ten etap, najważniejsze wstępne wymagania zostały przedstawione poniżej:

Kiedy Wnioskodawca spełni powyższe wymagania może złożyć swój Wniosek Nowego Członka.

Po otrzymaniu wniosku, Front Desk zajmie się nim. Jak tylko ktoś będzie dostępny (co może zając nawet tygodnie), przypisze go jako Menedżera ds. Wniosku (AM - Application Manager) dla danego Wnioskodawcy

Cała następna komunikacja powinna odbywać się pomiędzy Wnioskodawcą i jego Menedżerem ds. Wniosku, ale jeśli pojawi się jakiś problem, Front Desk jest głównym punktem kontaktowym.


Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]