Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]

Trots att informationen på denna sida är publik är den av störst intresse för blivande Debianutvecklare.

Steg 1: Ansökan

Innan man ansöker bör blivande utvecklare säkerställa att de är redo för alla delar av kontrollerna. För att göra detta så enkelt som möjligt så har vi listat de viktigaste förutsättningarna nedan:

När den ansökande tillfredsställer ovanstående krav, kan de lämna in sin Nymedlemsansökan.

Efter att de har fått ansökan, hanterar receptionen den. Den ansökande (d.v.s. du) kommer bli tilldelad en handläggare (Eng: Application Manager - AM) så fort någon blir tillgänglig. (Detta kan ta några veckor).

All fortsatt kommunikation skall ske mellan den ansökande och deras handläggare, men om problem uppkommer så är receptionen din primära kontaktpunkt.


Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]