Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]

Informacje zawarte na tej stronie, mimo że dostępne publicznie, będą interesujące głównie dla przyszłych Deweloperów Debiana.

Krok 3: Filozofia i Procedury

Filozofia

Oczekuje się, że Wnioskodawca dopasuje się do społeczności Debiana, która została zbudowana wokół filozofii Wolnego Oprogramowania. To, jak Debian rozumie pojęcie "wolne" i jak je stosuje, zostało wyjaśnione w Umowie Społecznej oraz w Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania.
Przyszły Deweloper musi zrozumieć te dokumenty w takim stopniu, aby mógł swoimi słowami wyrazić idee i ideały w nich opisane. Sposób oceny stopnia zrozumienia treści zawartej w tych dokumentach zostawia się do ustalenia między Wnioskodawcą i jego Menedżerem. Wymienione poniżej metody są tylko sugestiami, a nie ściśle określonymi procedurami, ale pokazują przykładową drogę zakończenia tego etapu procesu. Wnioskodawca będzie miał kilka możliwości na wykazanie się wiedzą w tych obszarach.

Uwaga: Choć wymaga się, aby Wnioskodawca zgadzał się z filozofią Debiana, jest ona ograniczona tylko do pracy związanej z Debianem. Rozumiemy, że ludzie muszą zarabiać na życie i że czasami wymaga się od nich pracy nad nie-wolnymi projektami dla ich pracodawców lub klientów.

Debian nie stara się kontrolować to, co Wnioskodawca myśli o tym temacie, ale dla stabilności tak wielkiego i amorficznego projektu ważne jest, aby wszyscy uczestnicy pracowali według tych samych, podstawowych zasad i przekonań.

Menedżer ds. Wniosku (AM - Application Manager) decyduje o tym, kiedy będą spełnione kryteria dla poszczególnych kroków. Następujące wytyczne służą tylko pokazaniu przydatnych przykładów. W większości przypadków będą używane różne ich kombinacje.
AM i Wnioskodawca mogą zdecydować się na inne zasady, niż wymienione tutaj. Zasady te muszą być jasno opisane w końcowym raporcie przesłanym do Menedżera ds. Kont Debiana.

1. Umowa Społeczna

Umowa Społeczna określa cele i aspiracje Debiana. Stara się także przedstawić obowiązki narzucone na resztę społeczności.
Właściwe zrozumienie priorytetów, które nadaliśmy różnym obowiązkom i ich akceptacja jest niezbędna dla każdego Wnioskodawcy.

Zrozumienie można udokumentować na różne sposoby:

  • W czasie dyskusji z AM na temat różnych terminów zawartych w Umowie Społecznej, wyjaśniając w jaki sposób są powiązane między sobą oraz z organizacją Debiana.
  • W niektórych przypadkach wystarczająca będzie dyskusja na temat celów osobistych Wnioskodawcy w stosunku do Debiana i w jaki sposób wpasowują się one w Umowę Społeczną.
  • Wnioskodawca może przedstawić Umowę Społeczną własnymi słowami, wyjaśniając niektóre z bardziej złożonych zagadnień i przedstawiając, jak Debian stara się ich przestrzegać.
    Uwaga: Jest to najczęściej wybierana droga.

2. Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania

Zasady te działają jako wytyczne dla określenia wolności dostarczanej przez poszczególne licencje.

Mimo, że większość Wnioskodawców nie jest prawnikami, każdy z nich powinien być w stanie wyjaśnić i używać ze zrozumieniem podstawowych zasad określonych w tych wytycznych.

Zrozumienie można udokumentować na różne sposoby:

  • Wnioskodawca omawia kilka licencji i stara się wykazać, czy są one wolne, czy też nie. W tym przypadku, AM może wskazać szczególne przypadki i zadać dodatkowe pytania związane z DFSG.
    Uwaga: Jest to najczęściej wybierana droga.
  • Wnioskodawca porównuje Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania z innymi wytycznymi dotyczącymi Wolnego Oprogramowania i wskazuje podobieństwa i różnice.

Niezależnie od użytej metody, Wnioskodawca musi się zgadzać z tymi zasadami, jak również wykazać się znajomością ich znaczenia i treści.

Niewyrażenie zgody na przestrzeganie tych warunków kończy proces aplikacji.

Procedury

Standardowe procedury i zasady, które ewoluowały w czasie tworzenia systemu Debian, są bardzo ważne aby zarządzać rozproszoną pracą wolontariuszy. Zapewniają ogólną jakość Debiana i często pomagają uniknąć problemów między Deweloperami, dostarczając zestaw wytycznych do stosowania w szczególnych przypadkach.

O tym, w jaki sposób Wnioskodawca musi wykazać znajomość procedur, decyduje jego Menedżer ds. Wniosku, jednakże są pewne podstawowe elementy, które zawsze należy sprawdzić. Poniższa lista pokazuje, co jest wymagane przy sprawdzaniu znajomości Procedur:

Oczywiście istnieje jeszcze wiele innych tematów, które mogą być objęte procedurą sprawdzania Nowego Członka, ale AM powinien wybrać tylko te, które są ważne ze względu na obszar, w którym chce pracować Wnioskodawca. Najważniejszą sprawą jest to, że potencjalni Deweloperzy wiedzą, gdzie szukać takich informacji.

Wnioskodawcy powinni także przeczytać Zasady Użycia Maszyn Debiana (DMUP - Debian Machine Usage Policy) i zgodzić się na ich przestrzeganie.


Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]