Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]

Trots att informationen på denna sida är publik är den av störst intresse för blivande Debianutvecklare.

Steg 3: Filosofi och procedurer

Filosofi

Den ansökande förväntas passa in i Debiangemenskapen, som byggs runt Fri Mjukvara och dess filosofi. Vad Debian anser vara "fritt" och hur detta appliceras förklaras i Debians sociala kontrakt samt Debians riktlinjer för fri mjukvara.
Blivande utvecklare måste förstå dessa dokument tillräckligt väl för att uttrycka idéerna och idealen som beskrivs där med sina egna ord. Exakt hur denna förståelse uppnås och kommuniceras är upp till den ansökande och dess handläggare att avgöra. Följande metoder är endast menade som förslag, och inte som krav, men är exempel på hur man kan genomföra denna del av processen. Flera möjligheter kommer att presenteras för den ansökande att visa sin förståelse inom dessa områden.

Notera: Även om vi kräver att den Ansökande håller med Debianfilosofin så är detta begränsat till arbetet som de gör för Debian. Vi förstår att folk måste tjäna pengar för sitt uppehälle och ibland måste arbeta på ofria projekt för sin arbetsgivare eller kund.

Debian gör inga försök att påverka vad den Ansökande tycker om dessa ämnen, men det är viktigt för stabiliteten i ett så här pass stort projekt att alla deltagare arbetar med samma grundprinciper och övertygelser.

Handläggaren (Application Manager - AM) kommer besluta när kriterierna för varje steg är avklarade. Följande riktlinjer är endast här för att tillhandahålla användbara exempel. I de flesta fall kommer en mix av alla dessa användas.
Handläggaren och den ansökande kan välja andra uppgifter än de som beskrivs här. Dessa uppgifter måste dokumenteras tydligt i den slutgiltiga rapporten till Debiankontoadministratören.

1. Det sociala kontraktet

Det sociala kontraktet deklarerar Debians mål och ambitioner. Det försöker även uttrycka vårt självpåtagna ansvar mot resten av gemenskapen.
En god förståelse för de prioriteringar som vi ger till dessa olika ansvar samt överenskommelse med dem är viktigt för alla ansökande.

Förståelsen kan dokumenteras på olika sätt:

  • En diskussion med handläggaren (AM) om de olika termerna i det sociala kontraktet, hur de relaterar till varandra och Debians organisation.
  • En diskussion rörande den ansökandes personliga mål för Debian, och hur de passar in med det Sociala kontraktet kan i somliga fall vara nog.
  • Den ansökande kan återge det sociala kontraktet med egna ord, förklara några av de mer komplicerade delarna och hur Debian strävar efter att följa dem.
    Notera: Detta är sättet som vanligtvis används.

2. Debians riktlinjer för fri mjukvara

Dessa principer fungerar som riktlinjer för att bestämma friheten som levereras med en speciell licens.

Trots att de flesta ansökare inte är jurister så bör var och en kunna uttrycka och använda förståelsen för de grundläggande principerna som uttrycks i dessa riktlinjer.

Förståelsen kan dokumenteras på olika sätt:

  • Den ansökande diskuterar flera licenser och försöker visa om de är fria eller inte. Under denna process kan handläggaren peka på specialfall och ställa flera frågor rörande DFSG.
    Notera: Detta är sättet som vanligtvis används.
  • Den ansökande jämför Debians riktlinjer för fri mjukvara med andra handlingar rörande Fri Mjukvara och pekar på skillnader och likheter.

Oberoende på vilken metod som används, så måste den ansökande hålla med dessa principer, och även visa en förståelse för dess mening och innehåll.

Om man inte håller med dessa principer avslutas ansökningsprocessen.

Procedurer

Standardprocedurerna och policies som har utvecklats under skapandet av Debiansystemet är väldigt viktiga för att hantera bidragslämnares distribuerade arbete. De säkerställer den övergripande kvaliteten i Debian och hjälper ofta till med att förebygga problem mellan utvecklare genom att ge en uppsättning riktlinjer för interaktion i specifika fall.

Hur den ansökande måste visa sin förståelse är upp till handläggaren, men det finns några ämnen som alltid bör täckas. Följande lista dokumenterar vad som krävs för Procedurkontrollen:

Det finns förstås flera andra ämnen som kan täckas av nymedlemskontrollerna, men handläggaren bör bara välja de som är relevanta för området som den ansökande vill arbeta inom. Det viktigaste är att den ansökande vet var den skall leta för att hitta information om önskat område.

Ansökande bör även läsa Debians maskinanvändningspolicy (Debian machine-usage policy) och förbinda sig att följa dem.


Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]