Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]

Informacje zawarte na tej stronie, mimo że dostępne publicznie, będą interesujące głównie dla przyszłych Deweloperów Debiana.

Krok 4: Zadania i Umiejętności

Większość obecnych członków Projektu Debian opiekuje się jednym lub więcej pakietami w dystrybucji. Jednakże istnieje wiele innych zadań, które należy wykonać, a które nie są związane z opieką nad pakietami.

Menedżer ds. Wniosku uzgodni z Wnioskodawcą jakie zadania Wnioskodawca chce wykonywać. Po uzgodnieniu Wnioskodawca musi zademonstrować swoje umiejętności w tym obszarze.

Następujące zadania są oczywiście przykładami różnych prac dostępnych dla Wnioskodawcy, ale niekoniecznie zawierają wszystko, czym Wnioskodawca może być zainteresowany i w czym może być przydatny dla grupy. Dodatkowe zadania mogą być zdefiniowane przez AM i Wnioskodawcę.

Niektóre przykładowe zadania to:

Alternatywne sposoby demonstracji mogą być uzgodnione między Wnioskodawcą a Menedżerem ds. Wniosku. Sposoby te musz być skoordynowane z Front Desk oraz z Menedżerem ds. Kont Debiana.


Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]