Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]

Trots att informationen på denna sida är publik är den av störst intresse för blivande Debianutvecklare.

Steg 4: Uppgifter och färdigheter

De flesta av de nuvarande medlemmarna av Debianprojektet underhåller ett eller flera paket för distributionen. Dock så finns det många andra uppgifter som måste göras som inte innefattar paketunderhåll.

Handläggaren avgör tillsammans med den ansökande vilka uppgifter som ansökaren antar sig att utföra. Efter detta så måste den ansökande demonstrera sina färdigheter inom detta område.

Följande uppgifter är uppenbara exempel på de olika uppgifterna som finns tillgängliga för den ansökande, men det behöver nödvändigtvis inte betyda att det är allt som en ansökande kan finna intressant eller produktivt för gruppen. Ytterligare uppgifter kan definieras av handläggaren och sökanden.

Några exempel på uppgifter är:

Alternativa uppgifter för att demonstrera sina färdigheter kan arbetas fram mellan den ansökande och dess handläggare. Sådana alternativa uppgifter måste koordineras med receptionen och Debiankontoadministratörerna.


Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]