Hoek voor nieuwe leden ] [ Checklist voor kandidaten ] [ Stap 1 ] [ Stap 2 ] [ Stap 3 ] [ Stap 4 ] [ Stap 5 ] [ Stap 6 ] [ Stap 7 ]

De informatie op deze pagina, hoewel openbaar, zal voornamelijk van belang zijn voor toekomstige Debian-ontwikkelaars.

Stap 5: Aanbeveling

Wanneer de kandidaat de taken- en vaardigheidstests heeft voltooid, blijk heeft gegeven van inzicht in het Sociaal contract, in de Richtlijnen van Debian voor vrije software en in het beleid en de procedures van Debian, en correct geïdentificeerd werd, is de tijd gekomen voor de kandidatuurbeheerder om een eindrapport aan te maken voor de frontdesk en de accountbeheerder van Debian.

Dit rapport bevat verklaringen van de pleitbezorger en andere mensen die met de kandidaat hebben samengewerkt, de ingevulde identificatiegegevens, alle gesprekken tussen de kandidatuurbeheerder en de kandidaat en details over de vaardigheidstests, evenals commentaar van de kandidatuurbeheerder.

De kandidatuurbeheerder zal een aanbeveling toevoegen om de kandidaat te aanvaarden of af te wijzen.


Hoek voor nieuwe leden ] [ Checklist voor kandidaten ] [ Stap 1 ] [ Stap 2 ] [ Stap 3 ] [ Stap 4 ] [ Stap 5 ] [ Stap 6 ] [ Stap 7 ]